22 mei 2022 - Stoet van Canteclaer

Op zondag 22 mei 2022 trekt de Stoet van Canteclaer na 5 jaar terug door de straten van Deinze.
Samen met de organisatoren en tal van andere diensten en organisaties zal onze politiezone haar steentje bijdragen zodat dit spektakel op een veilige manier kan doorgaan.

canteclaer

Meer weten? Klik hier.

ps. ook ons droneteam zal n.a.v. De Stoet van Canteclaer op zondag 22 mei 2022 worden ingezet. Bij vragen hieromtrent kan u zich wenden tot onze Data Protection Officer (DPO) Adviseur Jurist Christine Van Dam.