7 % minder verkeersdoden in 2023

Volgens de laatste Verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute op basis van cijfers van de Federale Politie is er in ons land een daling met 7% van het aantal verkeersdoden in 2023 ten opzichte van 2022. Er kwamen 483 personen om het leven. Dat zijn er 37 minder dan de 520 verkeersdoden die er in 2022 waren. Als we de Covid-jaren buiten beschouwing laten, is dit het laagste aantal ooit. 

Ongeval

De sterkste daling noteren we bij de motorrijders. In Vlaanderen is er wel een stijging van het aantal fietsdoden van 73 naar 84, het hoogste aantal van de laatste 20 jaar. 

Trends per type weggebruiker

Stijging van het aantal doden bij ongevallen met bestelwagens
Op nationaal niveau is er een toename van het aantal dodelijke slachtoffers bij twee types weggebruikers: bij fietsers (van 95 naar 96 dodelijke slachtoffers) en vooral bij personen die betrokken zijn bij ongevallen met bestelwagens (van 50 naar 58 dodelijke slachtoffers). Het aanhoudende succes van de e-commerce kan dit fenomeen verklaren. Een zeer positieve trend is de daling van het aantal verkeersdoden onder motorrijders van 65 naar 49. Het aantal doden met motorijders is nog nooit zo laag geweest.
 
35% van de verkeersdoden in 2023 zijn voetgangers of fietsers. Bijna 1 op de 2 fietsers (44%) komt om het leven met een elektrische fiets. In Vlaanderen stijgt het aantal fietsdoden van 73 naar 84, het hoogste aantal van de laatste 20 jaar. Zowel bij de klassieke fietsen (van 38 naar 43) als bij de elektrische fietsen (van 35 naar 41 doden) zien we een stijging in Vlaanderen. Van de 84 fietsdoden in Vlaanderen zijn er 23 personen om het leven gekomen in een ongeval zonder tegenpartij.
 
Het aantal ongevallen met elektrische steps daalt
Wat het aantal ongevallen betreft, zijn de cijfers voor alle type weggebruikers gedaald, behalve voor voetgangers (+3%) en bromfietsers (+0,4%). De meest positieve trend zien we voor de ongevallen met e-steps, waarvan het aantal vorig jaar daalt (-9%). Het aantal ongevallen blijft hoog (1.573), maar de wijzigingen in de wegcode die iets meer dan een jaar geleden werden ingevoerd, lijken langzaam hun vruchten af te werpen.

Het aantal doden op weeknachten is in één jaar bijna verdubbeld

Een zorgwekkende trend is het zeer hoge aantal verkeersdoden op weeknachten. Dit aantal is in één jaar tijd bijna verdubbeld (69 verkeersdoden in 2023 vergeleken met 36 verkeersdoden in 2022). Bijna 4 op de 10 (38%) van deze dodelijke ongevallen wordt geregistreerd de nacht van donderdag op vrijdag, wat een steeds populairdere nacht is om te feesten. Vias is voorstander om zeker op donderdagnacht extra te controleren op rijden onder invloed van alcohol en drugs.

Conclusie

De resultaten van de verkeersveiligheidsbarometer laten een gunstige trend in de verkeersveiligheid zien. Als we de twee Covid-jaren buiten beschouwing laten, is het aantal verkeersdoden nog nooit zo laag geweest. Als we vergelijken met 10 jaar geleden zien we een daling met 31% van het aantal verkeersdoden. Toch is dit cijfer nog te hoog: elke week komen er immers nog steeds 9 mensen om het leven op onze wegen. In Vlaanderen valt de verdere stijging van het aantal fietsdoden op. Ook al wordt er de laatste jaren veel meer gefietst door meer mensen en daalt het risico per gereden kilometer voor een individuele gebruiker, het blijft essentieel om in te zetten op maatregelen om de verkeersveiligheid voor deze categorie weggebruikers te vergroten.