Belgische bestuurder krijgt gemiddeld om de twee jaar een snelheidsboete

Zowat overal in Europa vindt er vandaag een flitsmarathon plaats. In België wordt die al voor de 14de keer georganiseerd door de politie. Deze actie heeft als doel om duidelijk te maken dat overdreven snelheid nog altijd de grootste doodsoorzaak op onze wegen is. 1 dodelijk ongeval op de 3 is te wijten aan overdreven of onaangepaste snelheid. Nochtans krijgt gemiddeld genomen een Belgische bestuurder om de twee jaar een boete voor een snelheidsovertreding.

Flitsmarathon

Hoofddoel is sensibiliseren
De flitsmarathon heeft een dubbel doel: de bestuurders aansporen om hun gedrag aan te passen en de snelheidslimieten te respecteren. Daarnaast wil de actie ook blijven in herinnering brengen dat 1 dodelijk ongeval op 3 te wijten is aan onaangepaste of overdreven snelheid.
 
Tijdens de editie van eind 2018 heeft Vias vastgesteld dat de gemiddelde snelheid met 3% tot 7% daalde op de dag van de marathon. Het aantal voertuigen dat in overtreding was daalde met 25%. De aankondiging van de snelheidscontroles, samen met de uitgevoerde controles heeft wel degelijk een impact op de gereden snelheden op onze weg.
 
10 km/u sneller= verhoging van het risico op een ongeval met 80%
Een studie uit 2019 van Rune Elvik, één van de meest vooraanstaande verkeersveiligheidswetenschappers, toonde aan dat een snelheidstoename van 10 km/u leidt tot een toename van het risico op letselongevallen met 80% en van dodelijke ongevallen met 120%, dat is meer dan een verdubbeling.
 
Belg rijdt graag te snel
In 2019 zijn iets meer dan 4 miljoen boetes uitgedeeld voor overdreven snelheid. Dat is een stijging met 8% ten opzichte van 2018. Gemiddeld genomen krijgt een Belgische bestuurder dus een boete om de twee jaar.
 
Ondanks de toegenomen pakkans en de toename van het aantal boetes blijft overdreven snelheid een groot probleem op onze wegen. Volgens een Europese enquête uit 2019, geeft 68% van de Belgen toe in de voorbije maand te snel te hebben gereden op de autosnelweg. Het Europese gemiddelde in andere landen is 62%. Binnen de bebouwde kom geeft 6 op de 10 Belgische bestuurders (62%) toe wel eens te snel te hebben gereden, ten opzichte van 56% in de rest van Europa.