Controle op testing en quarantaine

Zoals werd aangekondigd in het laatste ministerieel besluit van 20 maart 2021 inzake dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, werd het verbod op niet-essentiële reizen in de Europese Unie vanaf maandag 19 april geschrapt.

<a href="https://www.freepik.com/vectors/people">People vector created by freepik - www.freepik.com</a>

Controles op PLF en voorleggen negatief testresultaat

Het Overlegomité herhaalt dat niet-essentiële reizen naar het buitenland ten stelligste afgeraden blijven en dat niet-essentiële reizen vanuit derde landen naar België verboden blijven. Bovendien zijn de reizigers vanuit het buitenland (verblijf langer dan 48 uur) naar België nog steeds verplicht een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. Ook dient iedereen die vanuit een rode zone naar België reist en geen hoofdverblijfplaats in België heeft, te beschikken over een negatief testresultaat.

Controles op quarantaine en testing

Daarnaast bepaalt de wetgeving van de autoriteiten dat de personen die terugkeren uit een zogenaamde rode zone zich onderwerpen aan een zelfquarantaine en een test.

Om die maatregelen beter te kunnen handhaven, is een gegevensdeling tussen de autoriteiten, de lokale overheden en de politiediensten noodzakelijk. Dit wordt geregeld in een samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen betrokken autoriteiten en diensten dat op 12 april 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad.

Concreet:

 • Personen die gedurende méér dan 48 uur verbleven hebben in een zogenaamde rode zone, dienen het PLF-formulier in te vullen.
 • Alle reizigers (inwoners  en  niet-inwoners) die  terugkeren  uit  rode  zones,  die  langer  dan 48  uur  in  de rode zone(s) verbleven  en  die  langer  dan  48  uur  in  België  zullen  verblijven, worden  beschouwd  als "hoogrisicocontacten".
 • Zij moeten bijgevolg verplicht in quarantaine (behoudens enkele strikte uitzonderingen) voor de duur van 10 dagen.
 • Alle inwoners van België die terugkeren uit een rode zone zijn eveneens verplicht om een corona-test te laten afnemen (behoudens een aantal uitzonderingen) op dag 1 en dag 7 na de terugkeer. Als de test op dag 7 negatief is, mag de quarantaine worden beëindigd.
  • De PLF-gegevens worden verwerkt door Saniport (Dit is de “Sanitaire Politie voor het internationaal verkeer”), die zal bepalen of betrokkene al dan niet een verplichte test moet ondergaan.
  • Indien een testing verplicht is voor betrokkene, zal hij hiervoor een code per sms ontvangen. Met deze code kan hij zich aanbieden om een test te ondergaan.
  • Indien de code niet wordt gebruikt binnen de voorziene termijn (2 dagen na aankomst), zullen de gegevens van betrokkene opgenomen worden in een databank die wordt gedeeld met de Geïntegreerde politie.
  • Personen die voorkomen in deze databank, kunnen het bezoek verwacht van onze diensten, die zullen vragen om het bewijs van de uitgevoerde test voor te leggen.
  • Behoudens wanneer een bewijs van uitvoering van een test kan worden voorgelegd, wordt hoe dan ook een proces-verbaal opgesteld met daarin (desgevallend) de reden voor de niet-testing.

Meer info is eveneens terug te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ .