Gezocht! Assistent niveau C - dienst Interventie - post Lievegem

De functiebeschrijving, het gewenst profiel en onze voordelen kan je hieronder lezen! Geïnteresseerd? Leer onze politiezone en de collega's beter kennen via onze rekruteringswebsite: https://www.partners-against-crime.com/ ! 

Partners against crime

Wat?

 • Locatie werkplaats: Sportlaan 1 - 9930 Zomergem
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst (38u) van bepaalde duur voor 1 jaar (met de mogelijkheid om binnen het jaar statutair te worden). 
 • Studieniveau: 6 jaar secundair onderwijs
 • Diplomavereisten: Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met degene die in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.
 • Inschrijven kan tot en met 18 april!

Functiebeschrijving

 • Uitvoeren van het takenpakket van de dienst Interventie, gericht op de planning van de diensten en het beheer van de dienstbladen en verloven in de daartoe voorziene applicaties
 • Bieden van administratieve ondersteuning, onder meer:
  • Algemeen klassement dienst Interventie
  • Bijhouden en verwerken resultaten interne acties
  • Opstellen van het LIK-verslag vanuit de dienst Interventie
 • Uitvoeren van de bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van de verantwoordelijke officier en de hiërarchisch hoger geplaatsten.

Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaat bij voorkeur dient te beschikken zijn de volgende:

 • Eerlijkheid - integriteit
 • Gedreven en besluitvaardig
 • Ruim gevoel en zin voor orde en verantwoordelijkheid, methode, stiptheid en respect voor termijnen
 • Klantgericht en tactvol
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Assertief en plichtbewust
 • Zeer discreet en loyaal
 • Flexibel zijn qua uitoefening van de taken en werkregeling
 • Collegiaal
 • Goede administratieve vaardigheden
 • Behoorlijke kennis van Microsoft-Office toepassingen
 • Zelfstandig kunnen werken

Selectiemodaliteiten

 • Eén of meerdere tests of geschiktheidsproeven
 • Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten
 • Kandidaten die deelnemen aan deze selectie moeten op elk onderscheiden deel van de selectieproeven (per test/geschiktheidsproef en het interview met de korpschef) een minimumscore van 60% behalen, zo niet zullen zij als ongeschikt voor de bediening worden beschouwd.

Ons aanbod

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
 • Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €24850.51 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Extra aanbod

 • Mogelijkheid om diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privé sector of als zelfstandige te laten valoriseren voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit (KB 26/03/2014)
 • Mogelijkheid om 1 dag/week te telewerken
 • Elke dinsdag & donderdag soep (winter) of een gezond tussendoortje (zomer)
 • Per kalenderjaar een quota van 40 sporturen die mogen worden aangerekend als dienstprestatie
 • Mogelijkheid tot deelname aan jaarlijkse sportdag + personeelsuitstap
 • Gratis gebruik van Fitnesszaal in Deinze
 • Gratis zwemkaart Palaestra Deinze
 • Gratis uitlenen van materiaal (perculator, beamer, laptop, staantafels,...)
 • Attenties voor familiale gebeurtenissen
 • Mogelijkheid tot lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de Vriendenkring van het korps
 • Mogelijkheid om een warm middagmaal te nuttigen tegen democratische prijzen in Campus Leiepoort Sint-Hendriks

Datum van indiensttreding

Datum te bepalen met de kandidaat

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij CP Ruth Dujardin (diensthoofd Interventie) via mail ruth.dujardin@police.belgium.eu of telefonisch op het nummer 09 244 24 11.

Solliciteren?

Solliciteren doe je via de website van Jobpol!