Gezocht! Assistent - Niveau C (M/V) Dienst Verkeer !

Wij zoeken een assistent (Niveau C) om onze verkeersdienst te versterken. Solliciteren kan via de website van Jobpol tot en met 7 februari 2021. Meer info kunnen jullie terugvinden op deze pagina.

Functiebeschrijving

Bieden van administratieve ondersteuning:

 • Opvolging van de dienstplanning (inplannen diensten, verlofaanvragen, ...)
 • Beheer en opvolging van een aantal opvolgingsbestanden inherent aan de dienst Verkeer
 • Opvolgen inventaris van het beschikbare materiaal
 • Opvolgen van de uiterste geldigheidsdata van het materiaal eigen aan de dienst Verkeer
 • Beheer van de ijkingsattesten
 • Bijhouden van de bibliotheek Verkeer
 • Beheer van de snelheidsindicatieborden
 • Beheer van de verkeersteller (SDR)
 • Beheer van de tekstkar en de snelheidskar
 • Beheer van de onbemande snelheidscamera's
 • Beheer van de voertuigen
 • Bijstand leveren in het domein van de verkeerspreventie

Uitvoeren van logistieke taken, onder meer:

 • Uithangen van de snelheidsindicatieborden en controle werking batterijen
 • Uithangen van de SDR-verkeersteller
 • Plaatsen van de tekstkar en snelheidskar
 • Uithangen van de digitale camera's
 • Plaatsen en weghalen banners verkeer
 • Instaan voor de overgave/overname van het materiaal in beheer van de dienst

Gewenst profiel

​De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

 • Eerlijkheid - integriteit
 • Gedreven en besluitvaardig
 • Ruim gevoel en zin voor orde en verantwoordelijkheid, methode, stiptheid en respect voor termijnen
 • Klantgericht en tactvol
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Assertief en plichtbewust
 • Zeer discreet en loyaal
 • Flexibel zijn qua uitoefening van de taken en werkregeling
 • Collegiaal
 • Goede administratieve vaardigheden
 • Behoorlijke kennis van Microsoft-Office toepassingen
 • Zelfstandig kunnen werken

Selectiemodaliteiten in de eenheid

 • Theoretische proef + computerproef
 • Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten
 • De kandidaten die deelnemen aan deze selectie moeten op elk onderscheiden deel van de selectieproeven (theoretische proef, computerproef en interview met de korpschef) een minimumscore van 60% behalen, zo niet zullen zij als ongeschikt voor de bediening worden beschouwd.

Ons aanbod

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
 • Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Extra aanbod

 • Mogelijkheid om 1 dag/week te telewerken
 • Mogelijkheid om diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privé sector of als zelfstandige te laten valoriseren voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit (KB 26/03/2014)
 • Gratis gebruik van Fitnesszaal in Deinze
 • Elke dinsdag & donderdag soep (winter) of een gezond tussendoortje (zomer)
 • Mogelijkheid tot lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de Vriendenkring van het korps
 • Gratis uitlenen van materiaal (perculator, beamer, laptop, staantafels,...)
 • Gratis zwemkaart Palaestra Deinze
 • Attenties voor familiale gebeurtenissen
 • Smartphone (bedrijfstoestel - indien je wordt aangeduid door de korpschef als bereikbaar- en terugroepbaar personeelslid)
 • Laptop of tablet (bedrijfstoestel - indien je wordt aangeduid door de korpschef als bereikbaar- en terugroepbaar personeelslid)
 • Mogelijkheid om een warm middagmaal te nuttigen tegen democratische prijzen in Campus Leiepoort Sint-Hendriks
 • Mogelijkheid tot deelname aan jaarlijkse sportdag + personeelsuitstap
 • Per kalenderjaar een quota van 40 sporturen die mogen worden aangerekend als dienstprestatie

Datum van indiensttreding

Datum te bepalen met de kandidaat

Meer info? 

Wens je meer info inzake bovenstaande functie dan kan je contact opnemen met eerste Hoofdinspecteur Johan Van De Velde via mail of telefonisch via het nummer 09 244 24 52.

Solliciteer snel via deze link!