Gezocht! ICT-Consulent Informaticateam Deinze

Wij zijn op zoek naar een nieuwe medewerker voor het informaticateam die wil bouwen aan een organisatie in volle verandering en vernieuwing. Heb je interesse in de werking van een openbaar bestuur, ben je geboeid door ICT-toepassingen en sta je open voor de uitvoering van de beleidslijnen binnen onze politiezone, dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

IT-consulent

Modaliteiten

 • Studieniveau: Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Graad: ICT-Consulent
 • Plaats van tewerkstelling: 5911 PZ Deinze/Zulte/Lievegem - Stadionlaan 22, 9800 Deinze
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 31.01.2022
 • Max. aantal inschrijvingen: 10

Jobomschrijving

Het takenpakket manifesteert zich in de volgende domeinen:

 • Optimaliseren van de interne dienstverlening op vlak van informatica;
 • Helpen bij de ontwikkeling van nieuwe informaticatoepassingen binnen de politiezone met als doel diverse operationele en ondersteunende processen te optimaliseren. Je werkt daarbij voornamelijk vanuit de behoeften van de eindgebruiker;
 • Meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe gegevensbanken en het analyseren van data;
 • Meehelpen met het technisch informaticabeheer van de politiezone. Zo zorg je mee voor:
 • Het beheer van de ICT-infrastructuur (ANPR, GIS, Fleetlogger, digitaal archief, …):
 • Installatie/herinstallatie, configuratie en upgrade van hardware en software;
 • Beheer van netwerken;
 • Beheer van gebruikers en toegangsrechten;
 • Problemen oplossen;
 • Contact onderhouden met de ICT-dienst van de Federale Politie, andere politiezones en externe partners;
 • Vervullen van een helpdeskfunctie voor onze medewerkers;
 • Verantwoordelijke van het technisch beheer van ISLP, uitvoeren van alle onderhoudstaken voor het systeem en de server om de continue werking te verzekeren. Instaan voor het beheer van de technische defecten (conform de federale richtlijnen);
 • Garanderen van de operationaliteit van de beschikbare hardware, eerste hulp  bij informaticaproblemen en bijstand verlenen aan gebruikers bij problemen, haperingen en storingen van zowel software als hardware;
 • Beheren van de uitbreidingen (hard- en software) voor het korps;
 • Voorstellen voor budgetten formuleren aan de hiërarchische meerdere;
 • Voorbereiden en verzorgen van interne informaticaopleidingen aan de gebruikers, instaan voor het beheer van het intranet en het technisch beheer van informaticatoepassingen (andere dan ISLP);
 • Beschikken over een basiskennis 'functioneel beheer' en de functioneel beheerder kunnen bijstaan en desgevallend vervangen;
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen en de evoluties in jouw vakdomein op te volgen;
 • Bijstaan van het Informaticateam inzake  ICT-ondersteuning van de politiezone;
 • Adviezen formuleren;
 • Voortdurend goede contacten onderhouden met zowel interne als externe partners;
 • Deelname aan de dagelijkse werking van het informaticateam;
 • Bereid zijn te werken in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen.
 • Bereid zijn om deel te nemen aan de beurtrol ICT binnen de zone;
 • Bovenvermelde opdrachten en taken uitvoeren op een autonome wijze uit, onder leiding van het directiehoofd Beleid, Beheer en Ontwikkeling;

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

 • Voldoen aan onze basiswaarden: positief ingesteld - eerlijk - teamgericht
 • Probleemoplossend
 • Autonoom
 • Stressbestendig
 • Discreet
 • Initiatief
 • Creatief
 • Leergierig
 • Klantgericht
 • Respect voor termijnen

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om 1 dag/week te telewerken
 • Gratis gebruik van Fitnesszaal in Deinze
 • Elke dinsdag & donderdag soep (winter) of een gezond tussendoortje (zomer)
 • Mogelijkheid tot lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de Vriendenkring van het korps
 • Gratis uitlenen van materiaal (perculator, beamer, laptop, staantafels,...)
 • Gratis zwemkaart Palaestra Deinze
 • Attenties voor familiale gebeurtenissen
 • Mogelijkheid warme middagmaal tegen democratische prijzen in Campus Leiepoort Sint-Hendriks
 • Mogelijkheid tot deelname aan jaarlijkse sportdag + personeelsuitstap
 • Per kalenderjaar een quota van 40 sporturen die mogen worden aangerekend als dienstprestatie
 • Laptop of tablet (bedrijfstoestel - indien je wordt aangeduid door de korpschef als bereikbaar- en terugroepbaar personeelslid)
 • Smartphone (bedrijfstoestel - indien je wordt aangeduid door de korpschef als bereikbaar- en terugroepbaar personeelslid)
 • Mogelijkheid om diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privé sector of als zelfstandige te laten valoriseren voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit (KB 26/03/2014)

Solliciteer nu!

Solliciteren kan op de website van Jobpol tot en met 31 januari 2022. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Adv Johan Baert via mail of op het nummer 09 244 25 32.