Gezocht! Partners against crime!

Op vrijdag 16 juli 2021 werd de mobiliteit 2021-03 gepubliceerd. Wij zoeken maar liefst 17 nieuwe medewerkers om onze politiezone te versterken! De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen is vastgelegd op 6 augustus 2021.

De vacatures kunnen worden geraadpleegd via de toepassing HRMob. Met HRMob kan je een functie zoeken in mobiliteit, solliciteren en je dossier digitaal opvolgen. Meer info via deze link.

Meer info over onze politiezone is terug te vinden op www.partners-against-crime.com ! 

Mobiliteit