Gezocht! Scho(o)nm(a)ak(st)er - Lievegem

Wij zoeken een scho(o)nm(a)ak(st)er voor ons commissariaat in Lievegem. Alle praktische info vinden jullie hier terug.

Functiebeschrijving

Het takenpakket manifesteert zich in de volgende domeinen:

 • Schoonmaken en onderhouden van de burelen en de gemeenschappelijke ruimtes in de politiecommissariaten
 • Leveren van logistieke ondersteuning bij vergaderingen en manifestaties binnen het korps
 • Uitvoeren van de bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van het diensthoofd Logistiek & Financiën en de hiërarchisch hoger geplaatsten
 • Bereid zijn te werken in een vast dienstrooster/uurschema (19u/week) dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen:
  • Ma-do: 08u00- 12u00
  • Vr: 08u00 - 11u00

Ons aanbod

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
 • Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal DD1 (minimum €20902.46 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone staat uit 3 grote directies:

 • Directie Operaties
 • Directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling
 • Directie Ondersteuning

Als schoonma(a)k(st)er zal je worden tewerkgesteld binnen de dienst Logistiek & Financiën (directie Ondersteuning).

Extra aanbod

Minimum 16 verlofdagen per jaar (voor een halftijdse tewerkstelling - berekening pro rata ingeval van deeltijdse arbeid, ziekte,...)

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Ben je toch in het bezit van een diploma, voeg dan een kopie toe aan je inschrijvingsformulier.

Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

 • Flexibel, hulpvaardig en dynamisch
 • Discretie, zich houden aan de regels van het beroepsgeheim
 • Interne en externe klantgerichtheid
 • Stiptheid en nauwgezetheid
 • Respect voor de termijnen
 • Loyauteit
 • Beleefdheid, tact
 • Communicatievaardig en sociaal
 • Collegiaal, kunnen samenwerken en bijdragen tot een positieve werksfeer

Selectiemodaliteiten in de eenheid

 • Niet-eliminerende praktische proef.
 • Interview met de kandidaten door de korpschef

Solliciteren?

Solliciteren kan via de website van Jobpol tot en met 22 mei.

Meer info?

Wil je meer info, neem dan contact op met Florence Cools - diensthoofd Logistiek op het nummer 09 244 24 91 of via het e-mailadres florence.cools@police.belgium.eu .