Kijken kijken om elke motorrijder te zien!

Meer dan 1 op de 3 autobestuurders geeft toe recent verrast te zijn geweest door een motorrijder, zo blijkt uit onderzoek van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Daarom lanceert de VSV een nieuwe campagne ‘Kijken kijken om elke motorrijder te zien’, die automobilisten en andere weggebruikers aanspoort om nog beter uit te kijken voor motorrijders. Daarnaast geeft de campagne motorrijders tips om gevaarlijke situaties te vermijden.

Het voorjaar is dé periode bij uitstek waarin heel wat motorrijders zich opnieuw op de weg begeven. Dat betekent dat het zowel voor automobilisten als voor motorrijders dubbel uitkijken geblazen is om ongevallen te vermijden. In aanloop naar de Dag van de Motorrijder bevroeg de VSV 600 automobilisten en 210 motorrijders over hun ervaringen en gedrag in het verkeer. Daaruit blijkt dat autobestuurders zich vaak laten verrassen door motorrijders, ook al hebben ze de intentie om extra op te letten:

  • 36% van de automobilisten zegt recent verrast te zijn geweest door een motorrijder omdat ze die niet hadden gezien of diens afstand of snelheid verkeerd hadden ingeschat. Bij jongere autobestuurders (tot 30 jaar) loopt dit op tot 50%;

  • 76% is van oordeel dat motorrijders moeilijker worden opgemerkt in het verkeer, 93% is daarom bereid twee keer te kijken vooraleer een manoeuvre uit te voeren.

Anderzijds zijn motorrijders zich er wel degelijk van bewust dat ze minder goed worden gezien en zijn ze ervan overtuigd dat een preventieve rijstijl kan helpen om ongevallen te voorkomen. Maar liefst 59% van de motorrijders gaat er altijd van uit dat ze niet worden opgemerkt wanneer ze met de motor rijden (bron: Ipsos-bevraging in opdracht van de VSV, januari 2019).

Kijken kijken doe je zo - voor autobestuurders

  • Kijk voor je een manoeuvre inzet goed rond je, door je ramen en in je spiegels.
  • Vervolgens kijk je nog eens om echt zeker te zijn dat er geen motorrijder nadert.

Tips voor motorrijders

  • Op de motor ben je kwetsbaarder dan in de wagen. Rijd daarom steeds aan aangepaste snelheid om ongevallen te vermijden.
  • Als motorrijder val je minder op in het verkeer. Zorg daarom voor aangepast ekledij. Rij standaard links van je rijstrook. Zo heb je een beter zicht op het verkeer en ben je beter zichtbaar voor andere weggebruikers. Als er in de tegenovergestelde richting een vrachtwagen of bus jouw richting uit komt, schuif je best op naar het midden of rechts van het midden van je rijstrook. Op die manier maak je je zichtbaar voor de voertuigen achter de vrachtwagen of bus die op het punt staan om in te halen.
  • Een motor is een evenwichtsvoertuig. Daarom is goede motorbeheersing enorm belangrijk. Juist kijken, voldoende tractie met je gas en koppeling en een juiste zithouding houden je in evenwicht. Zo rijd je altijd veilig op de baan.