Lijst bekendmakingen politieraad 09/12

De lijst bekendmakingen van de politieraad op 9 december kan hier worden teruggevonden.

Bijlage