Nieuw! Fietspatrouilleteam

Vanaf juni wordt onze politiezone versterkt met een fietspatrouilleteam voor de uitoefening van bepaalde taken. Momenteel telt het fietspatrouilleteam 8 leden (1 hoofdinspecteur + 7 inspecteurs). Zij maken deel uit van de dienst Interventie - post Deinze of de dienst Verkeer. Zij werden geselecteerd op basis van hun kennis van de verkeersmaterie, hun uitstekende fysieke conditie en een weersbestendige ingesteldheid. Er werd eveneens voorkeur gegeven aan personen met relevante fietservaring (clubverband, vrije tijd, …).

Fietspatrouilleteam

Er zijn 4 fietsen beschikbaar voor de uitvoering van de fietspatrouilles. De leden van het team zijn uitgerust met speciale kledij en ook een speciale fietsuitrusting (bijv. smartphonelock en drinkbus) voor de uitvoering van hun takenpakket.

Het fietspatrouilleteam zal hoofdzakelijk worden ingezet met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid. Aanvullend kunnen ook globale toezichtstaken worden ingepland en/of kan de ploeg in bijstand gaan voor het verlenen van steun aan reguliere ploegen. Principieel wordt deze ploeg als team ingezet (2 collega’s) maar ook een 1-mens patrouille behoort tot de mogelijkheden. Zij zullen in onze politiezone o.a. worden ingezet voor onderstaande taken uit te voeren. Op die manier vormen zijn extra ogen en oren voor problemen die vaak moeilijk kunnen worden opgemerkt vanuit een interventievoertuig.

Toezicht verkeer

  • Toezicht naar (verkeers)inbreuken met grote impact op de veiligheid van de zwakke weggebruiker. (Voetgangerszone, voetganger in gevaar brengen, parkeren op voet- of fietspad, roodlichtnegatie,…)

Toezicht overlast

  • Toezicht op gekende specifieke overlastlocaties
  • Toezicht op potentiële overlastlocaties (speelpleinen,…)
  • Patrouille langs moeilijk toegankelijke plaatsen

Toezicht gerechtelijk

  • Patrouille wijken
  • Afwezigheidstoezicht
  • Patrouille inbraken
  • Patrouille drugs

Openbare orde

  • Algemeen: evenementen/fuiven
  • Specifieke voorbeelden (niet-limitatief): sportwedstrijden, (rommel)markten, kermissen, stoeten,…

Dit is voor onze politiezone alweer een stap om de veiligheid en leefbaarheid in onze politiezone op een positieve manier te verhogen!