Nieuw nummer van Card Stop: 078 170 170

Vandaag treedt het nieuwe nummer 078 170 170 in werking. Het is een regulier nummer, zonder bijkomende kost. Het oude nummer 070 344 344 zal de komende jaren nog in gebruik blijven om een vlotte transitie naar het nieuwe nummer te garanderen. 

Card Stop

Het nieuwe nummer zal eveneens 24/7 bereikbaar zijn, in het Nederlands, Frans en Engels, en laat toe om verschillende betaalinstrumenten uitgegeven door Belgische betaal-, krediet- en financiële instellingen te blokkeren.

Het nieuwe nummer van Card Stop zal verspreid worden als een ‘boodschap van algemeen nut’, met de expliciete steun van de FOD Economie.

Geen bijkomende kost

De diensten van Card Stop laten de consument toe om in geval van diefstal, verlies of fraude zijn of haar betaalkaarten telefonisch te laten blokkeren. Het bestaande nummer 070 344 344 is betalend en kost 30 cent per minuut. Het nieuw nummer 078 170 170 is een regulier nummer, zonder bijkomende kost.

De keuze om het alom bekende nummer van Card Stop te veranderen is ingegeven door de wijzigingen in de nieuwe telecomwetgeving. Ook van de extra kosten die voor het bellen naar Card Stop werden aangerekend, wilde de banksector graag af en dit was niet mogelijk met het 070-nummer. Met een 078-nummer kan dit wel.