Nieuwe app WoCoDo zorgt voor efficiënte woonstvaststellingen

Onze politiezone schakelt vanaf 1 maart opnieuw een versnelling hoger in haar digitaliseringsproces. Met de nieuwe toepassing WoCoDo (woonstcontroles - contrôles des domiciles) kunnen gegevens voortaan sneller en efficiënter worden uitgewisseld.

Elke persoon die verhuist moet immers worden ingeschreven in de registers van de nieuwe stad of gemeente. Het is de wijkinspecteur die bij elke nieuwe inwoner een bezoekje brengt en de situatie op die verblijfplaats screent. Daarbij werkt de politie nauw samen met de bevolkingsdienst van de stad of gemeente. De uitwisseling van de noodzakelijke gegevens gebeurde echter tot nog toe op papier en dat bleek vaak tijdrovend...

De nieuwe app biedt niets dan voordelen. Verklaringen en vaststellingen kunnen via een tablet online op het terrein worden geregistreerd en alle betrokken diensten krijgen meteen een overzicht van de historiek en de opvolging van de woonstvaststelling. Op die manier kunnen onze inwoners sneller worden ingeschreven in hun nieuwe woonst, wat alleen maar voordelen biedt. 

Na een aantal politiezones die de tool als proefproject hebben uitgetest, is onze politiezone de eerste zone in de regio die daadwerkelijk de applicatie gebruikt en de technologie integreert in haar normale politiewerking. Alle wijkinspecteurs kregen intussen de nodige tekst en uitleg. Ook zij zien er naar uit om met de nieuwe toepassing aan de slag te gaan!