Nieuwe website Jobpol.be

De nieuwe Jobpol.be is interactief, moderner, toegankelijker, duidelijker en rijker gevuld dan de vorige site. Wie geïnteresseerd is in een job bij de Geïntegreerde Politie (GPI) kan zich online inschrijven en zelf de kalender voor de generieke selectieproeven samenstellen.

Werken bij de politie

Het nieuwe rekruteringsconcept en de nieuwe Jobpol.be gaan hand in hand.

Rekruteringsacties

Via de nieuwe procedure  kunnen lokale politiezones en federale diensten zelf rekruteringsacties organiseren om zoveel mogelijk mensen te motiveren voor een job bij de GPI. Jobpol.be bevat nu extra veel nieuws over nationale en lokale rekruteringsacties.

Vacature op Jobpol.be

Geïnteresseerden schrijven zich online eerst in voor de generieke selectieproeven voor bijvoorbeeld politie-inspecteur, en nog niet voor een specifieke inspecteurs-job in een bepaalde politiezone of dienst.  

Eens de kandidaten slagen in de generieke selectieproeven, worden ze ‘laureaat’ en plaatsen we hen in de wervingsreserve. De laureaten gaan opnieuw naar Jobpol.be en zoeken daar een job gepubliceerd door een lokale politiezone of federale dienst.

Kandidaten plannen zelf

Op de nieuwe Jobpol.be beslissen kandidaten zelf het moment waarop ze de bepaalde generieke selectieproeven afleggen. Ze schrijven zich online in voor de proeven en krijgen een digitale kalender met beschikbare data waaruit ze kunnen kiezen. Een deel van die generieke proeven uit het nieuwe rekruteringsconcept wordt ook digitaal, thuis, afgelegd.

De site omvat daarnaast oefenmogelijkheden voor en uitleg over de generieke selectieproeven en een zeer uitgebreide FAQ.

Via Jobpol.be kunnen kandidaten ook rechtstreeks contact opnemen met één van de 1700 contactpunten rekrutering. De contactpunten rekrutering verstrekken informatie over de selectieprocedure aan kandidaten, in scholen, tijdens informatiesessies enz.

Speciale aandacht ging voorts naar het toegankelijk maken van de site voor kwetsbare personen en naar respect voor de privacy van de kandidaten.