Opgepast voor diefstal met list!

Sinds enkele jaren heeft een bijzonder fenomeen zijn intrede gedaan, namelijk het fenomeen ‘diefstal met list'. Het betreft een woningdiefstal (meestal bij senioren) door een persoon die zich met een list onrechtmatig uitgeeft voor een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij (in de meeste gevallen). De daders maken hierbij gebruik van het prestige dat hun valse titel hen verschaft om op slinkse wijze een kompaan in de woning binnen te laten en zo een diefstal te plegen.

Aanbellen list

Dit fenomeen omvat talrijke modi, die gaan van valse politieagenten of valse bedienden tot het gebruik van valse voorwendselen. Dit is één van de redenen waarom deze feiten moeilijk op te sporen zijn. Niettemin kunnen een aantal eenvoudige preventieve maatregelen het risico op een dergelijk misdrijf aanzienlijk verminderen.

Preventietips: hoe kan je diefstal met list vermijden?

  • Vermeld niet op de deurbel dat je alleen woont (bijvoorbeeld “weduwe X”). Vermeld enkel uw familienaam.
  • Het is aanbevolen om in de eerste plaats een ketting op de deur te laten plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en het biedt de bewoner de mogelijkheid op een relatief veilige wijze met een persoon die voor de deur staat te praten.
  • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die je hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, producten ...). Deze list wordt dikwijls gebruikt om het plegen van een diefstal te verdoezelen.
  • Pas op voor onbekende personen die bij je aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat deze in geen geval binnen.
  • Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag een dienstkaart. Aarzel niet deze dienstkaart onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet opendoen.
  • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlakbij uw telefoon. Indien iemand bij je aanbelt en beweert van de politie te zijn, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft, wel degelijk bestaat en of deze agent dienst heeft.
  • Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent je geeft. Dit kan het nummer van een kompaan zijn.

Wat nu gedaan? Waar kan je terecht na een diefstal met list?

Mocht je toch nog slachtoffer van diefstal met list worden, neem dan volgende raadgevingen in acht:

  • Doe onmiddellijk aangifte van de diefstal in één van onze commissariaten.
  • Verwittig in geval van diefstal van waardepapieren en kasbons onmiddellijk de bank en laat deze blokkeren. Dit belet de daders de buit in de wacht te slepen.
  • De dieven kunnen sporen hebben achtergelaten. Raak niets aan tot de (echte) politie ter plaatse is.

Bron: www.besafe.be