Samen tegen corona

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, heeft de federale overheid op 27 juli ’20 besloten om de bestaande maatregelen te versterken met een aantal aanvullende richtlijnen.
Deze federale strategie wordt nog aangevuld met een aantal maatregelen op lokaal vlak > Deinze / Zulte / Lievegem.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen.
Een strikte naleving ervan door iedereen - van jong tot oud - is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan ; burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk…

Ook onze politiezone zal blijven toezien op de correcte naleving van de maatregelen en inspanningen blijven leveren om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu immers cruciaal dat iedereen de genomen maatregelen correct naleeft!
We rekenen op jullie !

Meer info over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
  • Voor vragen over economie: 0800/120.33
  • Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000