Terug veilig naar school? Doe je zo!

Volgende week starten de scholen opnieuw. Uit studies blijkt dat kinderen jonger dan 8 à 9 jaar niet in staat zijn om efficiënt op alle verkeerssituaties te reageren. Hoe dit te doen, moet hen dus aangeleerd worden: leg hen deze basisregels uit en oefen samen met je kind. Ook wij zullen volgende week extra aanwezig zijn aan de verschillende scholen! Lees dus zeker nog eens onze tips na:

Een goede voorbereiding

 • Ga regelmatig te voet om je kind de straatomgeving te leren ontdekken. Zo kan hij/zij beetje bij beetje in alle veiligheid zelfstandig worden.
 • Vertrek ruim op tijd naar school; zo vermijd je dat je kind zich moet haasten en bang wordt.
 • Leer je kind dat 'zien' niet gelijk is aan 'gezien worden'. Het is niet omdat je zelf een auto ziet, dat de bestuurder ervan je ook gezien heeft.
 • Geef zelf altijd het goede voorbeeld. Daaruit leren kinderen nog het meeste.

Samen te voet

 • Geef de basisregels mee: niet spelen of lopen, maar wel op de stoep stappen langs de kant van de huizen en een hand geven bij het oversteken.
 • Wijs op mogelijke gevaren (bv. in- en uitritten van garages, slecht geparkeerde auto) en leg uit hoe je moet reageren.
 • Laat je kind de verschillende geluiden, de verkeerslichten en de wegmarkeringen ontdekken, alsook het gedrag van andere voetgangers, skeelers, fietsers, bromfietsers, autobestuurders, motorrijders,...
 • Leg de functie en de betekenis uit van de aanwijzingen van gemachtigde opzichters of politie.

De straat oversteken

 • Wijs op het gebruik van een zebrapad. Is dat er niet, leer je kind een oversteekplaats te kiezen op een plek vanwaar je van beide kanten de auto's van ver ziet aankomen en vanwaar het kind zelf ook goed zichtbaar is.
 • Leer je kind om altijd zeker te zijn dat een bestuurder hem/haar gezien heeft alvorens over te steken, ook als de auto vertraagt.
 • Maak duidelijk dat je altijd eerst naar links, dan naar rechts en tot slot nog eens naar links moet kijken vooraleer over te steken.
 • Leer je kind dat je aan verkeerslichten moet wachten met oversteken tot alle voertuigen stil staan. Ook al is het mannetje al groen geworden en is het rood voor de auto's.

Klaar om alleen te voet naar school te gaan?

 • Oefen op voorhand de route naar school samen met je kind. Stippel de veiligste (en dus niet altijd de kortste) weg uit.
 • Controleer in de loop van het schooljaar af en toe of het nog steeds goed gaat.
 • Kies kleurrijke kledij zodat je kind opvalt in het verkeer. Vooral in de winter zijn heldere jassen met reflecterende strips ideaal.