Slachtofferbejegening

Wat is slachtofferbejegening?

Slachtofferbejegening bestaat uit het verlenen van opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Slachtofferbejegenaars zijn getraind in het brengen van slecht nieuws, bijstaan van na(ast)bestaanden en doorverwijzen naar de juiste diensten en hulporganisaties. 

Ons team van slachtofferbejegenaars verzorgt 7 dagen op 7 en 24u/24u permanentie. Zij staan bij incidenten in voor emotionele ondersteuning en kort durende begeleiding. Zij geven bijstand en ondersteuning tijdens politionele onderzoeken. Ze geven informatie en advies en verwijzen door naar gespecialiseerde hulpverlening.

Hoewel alle inspecteurs de basisregels kennen om slachtoffers bij te staan - zij komen immers meestal het eerst met hen in contact - kunnen zij bij ernstige ongevallen of criminaliteit beroep doen op dit gespecialiseerd team.

slachtofferzorg

Ik ben iemand dierbaar verloren. Wat nu?

Je bent plots iemand verloren die je dierbaar is. Hoe moet je nu verder? Er komt van alles op je af. Allerlei vragen en emoties. Praktische beslommeringen. De wereld ziet er plots helemaal anders uit. In de tijd die nu volgt zal je 'rouwen'. Hoe dat rouwen aanvoelt en wat het precies betekent, is voor iedereen anders. Toch zijn er ook patronen in te herkennen die het begrijpelijker maken.

Rouwen kan veel gevoelens en gedachten teweegbrengen die vreemd en akelig zijn. Deze brochure kan je helpen deze gevoelens en gedachten te herkennen en begrijpen.

Je vindt onder meer uitleg over wat rouwen is en hoe het kan verlopen. Sommige dingen zullen herkenbaar zijn, andere misschien helemaal niet. Dat is heel logisch omdat iedereen op zijn eigen unieke manier rouwt. Er worden een aantal misverstanden over rouw opgehelderd en er staan tips in voor jezelf en ook ter ondersteuning van rouwenden. Speciale aandacht wordt besteed aan het rouwen na een zelfdoding en na een dodelijk verkeersongeval. Achteraan vind je een lijst met organisaties en met boeken die je misschien verder kunnen helpen. En omdat een overlijden vaak heel wat praktische en juridische vragen kan oproepen, is het laatste hoofdstuk daaraan gewijd.

Alvast heel veel sterkte en steun gewenst.

Deze brochure wordt uitgegeven door:

CAW Oost-Vlaanderen
Prinsenhof 56 | 9000 Gent | tel. 09 265 04 14 | fax 09 235 25 29 |
slachtofferhulp.gent@cawoostvlaanderen.be

Ook volgende website kunnen je verder helpen:

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.