Noodnummers

Een noodgeval?

Het noodnummer “112” is het enige noodnummer waarnaar je in heel Europa gratis kan bellen als je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie.

Als je in België naar het noodnummer 112 belt voor de politie, word je doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Hierdoor kan er kostbare tijd verloren gaan. We raden je daarom aan om voor dringende politiehulp rechtstreeks het noodnummer 101 te bellen.

Met één oproep krijg je alle hulp die je nodig hebt.

Als je in nood bent en je belt het noodnummer “112”, geef je de nodige informatie aan een operator in de noodcentrale. Op basis daarvan bepaalt deze operator welke soort hulp je nodig hebt en stuurt hij een medisch team, de brandweer en/of de politie om je te komen helpen.

Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 naar de noodcentrales bellen voor hulp.

De operatoren in de noodcentrales staan altijd klaar om je te helpen als je in nood bent. Ze stellen je gerust, vertellen je wat je moet doen en ze verwittigen de nodige hulpdiensten.

Raadpleeg het overzicht van Belgische noodnummers, hulpdiensten en andere nuttige telefoonnummers.

 

Neem je contact op met de 100/101/112-centra? Alle telefonische oproepen ontvangen door de calltakers/beambten/operators van deze 100/101/112-centra worden in twee gevallen geregistreerd en herbeluisterd:

- Om de interventie van de hulp- en nooddiensten mogelijk te maken in het kader van de hulpaanvragen krachtens artikel 125, § 1, 3°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Deze geregistreerde telefonische oproepen kunnen gedurende een jaar bewaard worden.

- Met het oog op een kwaliteitscontrole krachtens artikel 128 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Deze geregistreerde telefonische oproepen kunnen gedurende een maand bewaard worden.

De personen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van deze oproepen, zijn de personeelsleden van de oproepcentra.

De getuigenissen die toekomen op het nummer 0800/30 300 naar aanleiding van de verspreiding van opsporingsberichten worden bovendien geregistreerd en bewaard door de permanentiedienst van de federale gerechtelijke politie - Directie gerechtelijke operaties.
Ze worden indien nodig ter beschikking gesteld van de onderzoekers.
Deze telefoongesprekken worden bewaard tot de onderzoeken beëindigd zijn waarvoor de oproepen naar getuigen verspreid werden.
Deze opnames vallen onder de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de ministeriële richtlijn C-2005/09521 van 1 juli 2005.