Laatste nieuws

DAH motors

In 1933 kreeg de Rijkswacht de opdracht om de bijzondere wegpolitie (BWP) te organiseren. Deze bestond oorspronkelijk uit een keuronderofficier en acht manschappen. Twee jaar later waren dat er een twintigtal, met standplaatsen in Brussel, Charleroi en Antwerpen. De drie ploegen verdeelden de opdrachten in de verschillende provincies onder elkaar. Het jaar daarop kwam er een vierde ploeg bij in Luik. In het begin van de Tweede Wereldoorlog stelde de bijzondere wegpolitie zich ten dienste van het leger om konvooien naar Frankrijk te begeleiden.