Laatste nieuws

Werelddag tegen Mensenhandel

Recente gebeurtenissen hebben het zware slavenverleden van de laatste eeuwen aan de oppervlakte gebracht. Hoewel het belangrijk is om dit verleden met historische kritiek te kunnen confronteren, mag het ons niet doen vergeten dat slavernij in de 21ste eeuw verre van verdwenen is.