Overslaan en naar de inhoud gaan
Bel voor dringende politiehulp 101.
DSU

Contact

Op zoek naar een specifieke politiedienst?

Een noodgeval? Raadpleeg het overzicht van Belgische noodnummers, hulpdiensten en andere nuttige telefoonnummers.

Neem je contact op met de 100/101/112-centra? Alle telefonische oproepen ontvangen door de calltakers/beambten/operators van deze 100/101/112-centra worden in twee gevallen geregistreerd en herbeluisterd:

- Om de interventie van de hulp- en nooddiensten mogelijk te maken in het kader van de hulpaanvragen krachtens artikel 125, § 1, 3°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Deze geregistreerde telefonische oproepen kunnen gedurende een jaar bewaard worden.

- Met het oog op een kwaliteitscontrole krachtens artikel 128 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Deze geregistreerde telefonische oproepen kunnen gedurende een maand bewaard worden.

De personen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van deze oproepen, zijn de personeelsleden van de oproepcentra.

De getuigenissen die toekomen op het nummer 0800/30 300 naar aanleiding van de verspreiding van opsporingsberichten worden bovendien geregistreerd en bewaard door de permanentiedienst van de federale gerechtelijke politie - Directie gerechtelijke operaties.
Ze worden indien nodig ter beschikking gesteld van de onderzoekers.
Deze telefoongesprekken worden bewaard tot de onderzoeken beëindigd zijn waarvoor de oproepen naar getuigen verspreid werden.
Deze opnames vallen onder de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de ministeriële richtlijn C-2005/09521 van 1 juli 2005.