Geïntegreerde politie

De Federale en de Lokale Politie vormen samen de geïntegreerde politie.
 

De Geïntegreerde Politie is opgericht bij de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geintegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

De toepassing van de verschillende bepalingen van de deontologische code van de politiediensten houdt in dat de personeelsleden van de politie bij elke interventie of bij elke actie, een aantal waarden hanteren:

Onder de herkenningspunten van de politie verstaan we onder andere het logo, de striping en de graden.

De deontologische code van de politiediensten is er gekomen op verzoek van de wetgever. Hierin werd namelijk voorzien door de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten ('Exoduswet').

Om bij te dragen aan de maatschappelijke veiligheid, moet elk personeelslid van de Geintegreerde Politie bij de uitoefening van zijn taken rekening houden met de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg, de informatiegestuurde politiezorg en de optimale bedrijfsvoering.

NVP

"Samen, naar de kern van de zaak"

Op 7 juni 2016 werd het Nationaal Veiligheidsplan ( NVP) 2016-2019 officieel voorgesteld.
Dit document wordt om de vier jaar door de ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van Justitie gepubliceerd en is de leidraad van de politiewerking.

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie hebben beslist het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 (NVP), dat normaliter zou aflopen op 31 december 2019, te verlengen met één jaar. Het nieuwe NVP zal hierdoor in werking treden op 1 januari 2021.

De Federale Politieraad verleent advies aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, onder andere over het ontwerp van het nationaal Veiligheidsplan (NVP) waarvan het de uitvoering geregeld evalueert.
Deze raad is eveneens belast met de globale evaluatie van de werking en de organisatie van de Federale Politie en van de lokale politiediensten, in het bijzonder op basis van een jaarlijks rapport opgesteld door de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale politie (AIG).