Nieuws

Kijk uit in de schoolstraat

De “schoolstraat” is een principe dat in 1989 voor het eerst werd toegepast in de Italiaanse sta Bolzano. In België kreeg Gent de primeur. De stad startte in 2012 met een proefproject en nadien volgden nog heel wat andere steden en gemeenten dit voorbeeld. Pas sinds oktober van vorig jaar is het concept ‘schoolstraat’ ook wettelijk verankerd in de wegcode met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en eigen verkeersregels. Je verneemt er alles over in deze Kijk Uit!

Hou een veilige volgafstand en … zing!

Ergert het jou ook mateloos of krijg je schrik als een auto aan je bumper komt kleven? Het is niet alleen gevaarlijk, maar ook weinig respectvol. Veel mensen weten eigenlijk niet wat een veilige volgafstand inhoudt; nochtans is de regel makkelijk.

De Directie beveiliging gaat met rasse schreden vooruit

De eerste agenten zijn in september 2018 in dienst getreden bij de Directie beveiliging (DAB) van de Federale Politie; tijd dus om een balans op te maken. Op termijn zal DAB 1600 medewerkers tellen; momenteel zijn er al 650 collega’s actief en 220 aspiranten zijn in opleiding. Na de nucleaire sites van Fleurus en Tihange en de luchthaven van Zaventem, neemt DAB de (beveiligings) opdrachten van de politie van de hoven en rechtbanken over.

De app TikTok en zijn 'ontsporingen'

Deze week heeft commissaris Olivier Bogaert van de Computer Crime Unit van de Federale Politie het over de app TikTok. De toepassing heeft succes bij de jeugd, maar houdt toch enkele gevaren in. Meer duidelijkheid hierover in de radiorubriek 'Surfons Tranquille'.

Wat als je voldoende afstand zou houden?

Als je te dicht achter de auto voor je rijdt, dan is het risico zeer groot dat je niet tijdig zal kunnen stoppen bij een onverwacht incident of een plots opduikende file. Een kop-staartbotsing kan dan het gevolg zijn. Onvoldoende afstand houden is dus gevaarlijk en staat bovendien met stip genoteerd als een van de belangrijkste ergernissen in het verkeer. Reden genoeg voor de Vlaamse overheid en de VSV om een nieuwe Beloofd!-campagne te lanceren.