Persbericht

Op 14/05/2023, in nauwe samenwerking met politiezone Brussel-Noord, is politiezone Montgomery overgegaan tot de aanhouding van een man die verdacht was voor verscheidene feiten van Home Invasion  - voorbedacht geweld tegenover de bewoner van de plaats – in de gemeenten Schaarbeek en Sint-Pieters-Woluwe.

Aanval op persoon

De verdachte werd gevat tijdens de uitvoering van twee huiszoekingsmandaten  (Sint-Gillis en Schaarbeek) uitgeschreven door een Brusselse onderzoeksrechter. Bij deze huiszoekingen werd een vuurwapen aangetroffen, evenals een deel van de voorwerpen die gestolen werden bij de diefstallen met geweld, en een grote geldsom.

Daarop werd de verdachte, J.B., 33 jaar oud, voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besloot hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

De genesis van het dossier is de volgende : in april 2023 wordt een 80-jarige bewoonster van Sint-Pieters-Woluwe aangevallen en wederrechtelijk vastgehouden in haar woning door een dader. Deze laatste eist waardevolle voorwerpen, die hij in zijn vlucht meeneemt.

De bijzondere modus operandi verloopt als volgt : de verdachte meldt zich aan in de woning met een voorwendsel om zijn aanwezigheid te rechtvaardigen. Vervolgens treedt hij met geweld de woning binnen. De verdachte is gewelddadig met het slachtoffer en eist waardevolle voorwerpen waaronder goud. Vervolgens « wast » hij het slachtoffer zorgvuldig met zeep om alle sporen te verwijderen. Hij sluit het slachtoffer tenslotte op opdat deze geen beroep zou kunnen doen op hulpdiensten.

Rekening houdend met de gebruikte handelswijze en dankzij andere onderzoeksdaden, hebben onze diensten linken kunnen leggen met minstens twee andere feiten die zich voordeden in de gemeente Schaarbeek.

Het onderzoek, geleid door politiezone MONTGOMERY, is nog steeds aan de gang. Indien u, of één van uw naasten, slachtoffer was van een gelijkaardig feit, nodigen wij u uit contact te nemen met politiezone MONTGOMERY, via het elektronische adres zpz.montgomery.rech@police.belgium.eu.

Labels