Multidisciplinaire actie op handelszaken in Brasschaat

Op 23/01/2024 voerden de lokale besturen van Brasschaat, Rijkevorsel en Hoogstraten en de politiezones van Brasschaat en Noorderkempen een multidisciplinaire controle uit op verschillende handelszaken. Deze vond plaats met ondersteuning van het ARIEC Antwerpen van de Federale Politie en in overleg met FGP, het Parket en het arbeidsauditoraat. Het ging om controles in een aantal dag- en nachtwinkels en dagbladhandels.

Controle handelszaken

De controle kwam er op vraag van het parket en kadert in de bestuurlijke aanpak.

De lokale overheden organiseerden een actie naar aanleiding van vermoedelijke wanpraktijken in de bedrijfsvoering van een aantal handelszaken op hun grondgebied. Het hoofddoel van de controle was nagaan of de betrokken handelszaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen.

Het multidisciplinaire team bestond bij deze controle uit de Lokale Politie, sociale inspectiediensten (RSVZ, RVA), controleurs van de FOD Economie, FOD volksgezondheid, FAVV, Douane en ARIEC Antwerpen.

Er werd simultaan een actie georganiseerd in PZ Brasschaat en PZ Noorderkempen (gemeentes Rijkevorsel en Hoogstraten).

Uiteindelijk werden in Brasschaat vier zaken grondig gecontroleerd, waaronder dagbladhandels. In totaal werd door de sociale inspectiediensten één proces-verbaal opgesteld voor niet aanmelding in DIMONA en werden vier overtredingen vastgesteld voor ontbrekende prijsaanduiding, hiervoor werd proces-verbaal opgesteld. Ook werden door de douane een aantal producten in beslag genomen m.b.t. de verkoop van snus. Bij de controle van een dagbladhandel nam de lokale politie van Brasschaat producten in beslag die gebruikt worden bij de verkoop en het gebruik van drugs nl. 29 glazen rookpijpjes, 3 precisieweegschaaltjes (met bijgeleverde batterijen), 33 crunchers of grinders, 22 aanstekers met allerlei cannabisafbeeldingen, 400 gripzakjes, 747 verschillende pakjes lange blaadjes.

De FOD Volksgezondheid stelde inbreuken vast o.a. in het kader van vape-producten (3 processen-verbaal).

Verder werden er op de verschillende wetgevingen nog tal van inbreuken vastgesteld die werden afgehandeld met waarschuwingen.

Uiteindelijk werden in Noorderkempen zes zaken grondig gecontroleerd, waaronder dagbladhandels.

In totaal werden er door de FOD Economie 6 overtredingen vastgesteld voor ontbrekende prijsaanduiding. Er werd eop meer dan 1kg shisha fiscale vaststellingen gedaan door de douane en de FOD Volksgezondheid nam meer dan 450 vapes in beslag, evenals een hoeveelheid shisha. 

Verder werden er op de verschillende wetgevingen nog tal van inbreuken vastgesteld die werden afgehandeld met waarschuwingen. De politie stelde ook ondermeer proces-verbaal voor het aantreffen van pepperspray.

De lokale overheden van willen voorkomen dat lokale handelszaken worden gebruikt voor criminele inmenging en overlast veroorzaken in de buurt. Daarom keurden de besturen een lokaal politiereglement goed waarin staat dat handelszaken aan regels zijn onderworpen om zo te voorkomen dat de criminele wereld de lokale economie infiltreert. Het handhaven kadert mee in het opvolgbeleid.

Multidisciplinaire controles zijn controles die worden georganiseerd met verschillende partners en bestaan uit een flexibel samengestelde teams. De doelstelling van de actie bepaalt welke diensten (Vlaamse en federale inspectie- en controlediensten, gemeentelijke diensten, etc.) deelnemen. Bij een bestuurlijke actie ligt de coördinatie bij het lokale bestuur en haar politie.

De bestuurlijke aanpak zet in op het voorkomen en bestrijden van lokale inmenging vanuit de georganiseerde criminaliteit door gebruik te maken van de lokale bevoegdheden en in nauwe samenwerking met strafrechtelijke en socio-economische partners.

ARIEC Antwerpen (Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Antwerpen) is een dienst van de Federale Politie en heeft als opdracht de gemeentebesturen en lokale politie te ondersteunen in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ze leveren oa. juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgen bovenlokale fenomenen op en leveren bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein.