Slachtoffer van stalking

Veel mensen krijgen te maken met stalking. Misschien overkomt het jou ooit ook wel. Ben je het slachtoffer van stalking? Praat erover met een vertrouwenspersoon, iemand van het Meldpunt 1712, het CAW of iemand van de politie.

Wat is stalking?

Stalking is het opzettelijk en herhaaldelijk lastigvallen en achtervolgen van een persoon zodat deze vreest voor zijn/haar veiligheid. Stalkers proberen op allerlei manieren controle en macht uit te oefenen op hun slachtoffer. Ook de familieleden van het slachtoffer voelen hier vaak de gevolgen van.

Stalking kan iedereen overkomen, toch zijn stalkers heel vaak mannen en hun slachtoffers meestal vrouwen. De stalkers zijn meestal bekenden van het slachtoffer en zeer vaak ex-partners of afgewezen minnaars. Ze kunnen de breuk met het slachtoffer niet aanvaarden en willen absoluut de relatie herstellen. Soms gaat het om iemand uit de omgeving (een kennis, een buur, een collega) die toenadering zoekt. In zeldzame gevallen is de stalker een onbekende.

Het fenomeen is heel divers, en gaat van aanhoudende dreigtelefoontjes tot zelfs mishandeling. Het kan ook gaan om:

  • verspreiding van leugens over het slachtoffer bij derden
  • ongewenste bezoekjes aan huis of op het werk
  • bedreigende en controlerende telefoontjes
  • dreigementen gericht aan slachtoffer, maar ook aan vrienden en familie
  • chantage op allerlei manieren
  • lichamelijke / seksuele / geestelijke mishandeling
  • internetterreur

De gevolgen van stalking zijn vaak zwaar. Stalking kan uitmonden in ware terreur en je dwingen om je leven drastisch aan te passen. Er zijn maar twee opties: je ofwel neerleggen bij de pesterijen, ofwel beslissen er tegenin te gaan. Maar niets ondernemen leidt steevast tot psychische en lichamelijke klachten. Veel slachtoffers lijden ook financiële schade omdat ze genoodzaakt zijn te verhuizen, omdat ze in de ziekteverzekering terechtkomen of dreigen hun job te verliezen.

Wat te doen?

We geven graag een aantal concrete tips voor wie met stalking geconfronteerd wordt.

Maan de stalker aan om op te houden. Zeg één keer duidelijk 'neen' en dreig ermee om klacht neer te leggen bij de politie maar houd het daar bij. Stalkers zijn op zoek naar reactie. Ze krijgen liever een negatieve reactie dan helemaal geen reactie.

Bel Meldpunt 1712

1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners luisteren, staan je bij, geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp.

Houd een logboek bij

Het is erg belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen, zelfs als je niet meteen van plan bent om juridische stappen te ondernemen. Elk detail, hoe klein ook, is belangrijk. Je doet er dus goed aan om een logboek bij te houden waarin je alle feiten noteert. Vermeld telkens datum, tijdstip, eventuele getuigen en gedetailleerde omstandigheden - ook als de stalker jouw familie of vrienden bedreigt.

Houd ook alle brieven, mails, sms'en, voicemails… goed bij. Maak foto's van eventuele vernielingen of beschadigingen.

Informeer je omgeving

Breng je familie, vrienden en collega's op de hoogte. Vraag hen om jouw privé-gegevens niet door te geven en waarschuw hen uit de buurt te blijven van de stalker, zelfs als hij hen vriendelijk benadert. Het belangrijkste is om zo weinig mogelijk contact te hebben met de stalker.

Neem contact op met Slachtofferhulp (CAW)

Bij de hulpverleners van Slachtofferhulp van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan je terecht voor psychosociale hulpverlening en juridische ondersteuning. Zij geven je advies hoe je het probleem (verder) kan aanpakken.

Contacteer de politie!

Noodsituaties

Als de stalker jou rechtstreeks bedreigt of jouw spullen vernielt, bel dan onmiddellijk 101. De politie komt zo snel mogelijk ter plaatse om de acute dreiging te stoppen en de nodige vaststellingen te doen.

Niet-acute dreiging

Als de stalker hardnekkig volhoudt of het stalken in intensiteit toeneemt, stap dan met verzamelde bewijzen naar de politie en leg effectief klacht neer.

Meer informatie over stalking vind je op deze sites:

www.seksualiteit.be

Federale Politie

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Lier via het contactformulier of telefonisch via 03 491 44 00 .