Cyberpesten

Door de komst van alsmaar meer sociale media en de digitalisering komt cyberpesten meer en meer voor. Cyberpesten is een vorm van pesten dat via digitale media gebeurt. Voor veel jongeren is het moeilijk om hierover te praten en een oplossing te vinden.

Hulpverlening

Als je slachtoffer bent van cyberpesten is het belangrijk dat je hierover praat. Spreek je ouders, een leerkracht, een vriend of een andere vertrouwenspersoon aan.

Er zijn verschillende instanties waar je terecht kan als het over deze materie gaat. Denk maar aan AWEL, Child Focus, het JAC etc. Instanties als deze zijn geschikt moest je anoniem over cyberpesten willen praten.

Ouders

Als ouder is het aangeraden om je kind te wijzen op de gevaren van het internet. Genoeg sensibilisering kan een cyberprobleem voorkomen. Bespreek met je kind welke zaken wel/niet kunnen op het internet.

Slachtoffer

Indien je slachtoffer be­­­­nt van cyberpesten is het aangeraden aangifte te doen bij de lokale politie van je gemeente.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 491 44 00 .