Geluidsoverlast

In het algemeen stelt het GAS-reglement (politiereglement) dat er in Lier tussen 22u en 7u geen lawaai gemaakt mag worden. Zo wordt de nachtrust van de buurtbewoners gerespecteerd. Maar daarnaast is ook elk overbodig rumoer overdag verboden. Dit betekent dat wanneer er onnodig een hinderlijk geluid gemaakt wordt dat de rust van bewoners in gedrang brengt, dit gemeld mag worden bij de lokale politie. Dit doe je door of het nummer 101 te bellen.

Let op! Het geluid is niet-hinderlijk als het gaat over:

  • werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met bestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;
  • werken die op werkdagen en zaterdagen tussen 07u en 22u aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen;
  • werken en handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
  • een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voor zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd;
  • spelende kinderen.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Lier via het contactformulier of telefonisch via 03 491 44 00 .