Wijkwerking

Om dichter bij jou te zijn, heeft elke gemeente per wijk een wijkinspecteur. De politiezone telt in totaal achttien wijkinspecteurs, waarvan zes in Balen, drie in Dessel en negen in Mol. Hij of zij onderhoudt nauwe contacten met de buurt en kent deze uit zijn of haar broekzak. Ze zijn als het ware ‘de oren en ogen’ van je wijk. Je ziet ze te voet of met de fiets in hun politie-uniform in het straatbeeld, waardoor ze heel zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Bijvoorbeeld wanneer ze toezicht doen op manifestaties, markten, de kermis of buurtfeesten, aan de scholen en speelpleinen. Samen met jou werken ze aan een leefbare en veilige gemeente.  

De taken van de wijkinspecteur 

Een wijkagent houdt zich dagelijks bezig met een aantal specifieke wijkgebonden taken; signaleren van problemen of incidenten, sensibiliseren, bemiddelend en probleemoplossend optreden. Denk aan het signaleren van schade aan de openbare weg en gebouwen, maar ook de aanpak van sociale problemen, zoals overlast gevende jongeren, milieudelicten en criminaliteit. Hij of zij bemiddelt bij burenruzies, geeft mensen advies en verwijst door indien mogelijk.  

Een wijkagent werkt daarvoor veel samen met zijn collega’s van het wijkondersteuningsteam van de lokale politie, de gemeente en met maatschappelijke organisaties die ook werkzaam zijn in de wijk.  

Er zijn ook een heel aantal administratieve en gerechtelijke opdrachten waar een wijkagent voor instaat. Zoals:  

 • Woonstonderzoeken 
 • Controleren van adresveranderingen, nazicht verblijf…  
 • Verkeersregeling en toezicht aan de scholen 
 • Bijstand verlenen aan gerechtsdeurwaarders en notarissen 
 • Nazicht/controle personen op naleving verval tot sturen 
 • Nazicht/controle personen op de naleving van opgelegde gerechtelijke voorwaarden 
 • Nazicht/controle minderjarigen onder huisarrest 
 • Toezicht uitoefenen op het naleven van de algemene bestuurlijke politieverordeningen 
 • Informeren van andere diensten binnen de lokale politie 
 • Indien nodig opstellen van gerechtelijke processen-verbaal 
 • Participatie in wijk- en dorpszaken 
 • Informatieonderzoek op vraag van externe partners 
 • Partner in overlegmomenten binnen de wijk 
 • Opstellen van wapenvergunningsverslagen Je wijkinspecteur contacteren 

Een wijkagent is niet alleen aanspreekbaar, maar ook op andere manieren contacteerbaar. Heb je iets te melden, ben je ongerust over wat er gaande is in je buurt, ondervind je hinder? Aarzel niet om dit te laten weten aan jouw wijkinspecteur.