Verkeer

Guido Gezellestraat 29
2400 Mol

Telefoon

Het team verkeer voert dagelijks preventieve en repressieve verkeerscontroles uit op onder andere snelheid, alcohol- en/of druggebruik en het negeren van rood licht. Er is ook toezicht op evenementen, begeleiding van schoolverkeer en bijstand bij verkeersongevallen. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan verkeersopvoeding.

We proberen de verkeersonveilige situaties terug te dringen door onder andere preventieve acties en repressieve controles uit te voeren. Zo nemen we deel aan de nationale campagnes - denk aan de BOB-campagne - van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

We doen ook mee aan de provinciaal georganiseerde verkeerscontroles, zoals onder andere de gekende WODCA-controles (Weekend Ongevallen door Controles Aanpakken).

Naast bovengenoemde acties en controles geven we verkeersadviezen aan (gemeente)diensten en sensibiliseren we onze inwoners. Daarnaast verlenen we bijstand in verkeersopvoeding, gaande van verkeerslessen aan scholieren tot bijscholingen en opfrissingscursussen voor senioren. Voor de minderjarige verkeersovertreders zijn er verkeersvormingsklassen.