Slachtofferbejegening/ Jeugd & Gezin

Guido Gezellestraat 29
2400 Mol

Onze medewerkers van de cel Slachtofferbejegening/ Jeugd & Gezin verlenen eerste hulp en bijstand aan slachtoffers van misdrijven, rampen en ongevallen. Slachtoffers worden ondersteund en indien nodig doorverwezen naar de hulpverlening.

Geweldsdelicten (intra- en extrafamiliaal) en verontrustende situaties waarbij jongeren betrokken zijn, vormen een belangrijk aandachtspunt naast het voorkomen van secundaire victimisatie.

Partners zijn de bestuurlijke en de gerechtelijke overheden, andere politiediensten, het slachtofferonthaal van het parket, OCMW's, CAW, vluchthuizen, vertrouwenscentra kindermishandeling, JAC, …