Verkeersdienst

Binnen de politiezone is de verkeersproblematiek een topprioriteit in het zonaal veiligheidsplan. Met deze problematiek wordt iedereen dagelijks geconfronteerd.

De controles zijn voornamelijk gericht op lokale fenomenen (parkeren op fietspaden, snelheid, markt,...) en op thema's (BOB-campagne, SLim-actie, veiligheidsgordel, zwaar vervoer, technische eisen, controle fietsen en bromfietsen,...).