Gelijkvormigheidsattest verloren of gestolen

Bij verlies of diefstal van het gelijkvormigheidsattest dient u via bemiddeling van de verkoper / erkend handelaar een duplicaat aan te vragen bij de fabrikant. U kan dit doen d.m.v. het attest van klacht/aangifte. Voor het bekomen van dit attest dient u voorzien te zijn van een document (zoals inschrijvingsbewijs en verzekeringsdocumenten) waaruit kan blijken dat u reeds vroeger gebruiker was van het desbetreffende voertuig. Het verkopen van een motorvoertuig zonder gelijkvormigheidsattest is niet toegelaten.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 45 01 11.