Ik werd geflitst, wat nu?

  1. Je ontvangt een onmiddellijke inning.
    Enige tijd na de overtreding ontvang je de onmiddellijke inning per post.
    Als je akkoord bent met de onmiddellijke inning kan je deze betalen na ontvangst van een overschrijvingsformulier of online op www.verkeersboeten.be.
    Als je niet akkoord bent met de ontvangen onmiddellijke inning kan je een betwistingsformulier invullen op de website www.verkeersboeten.be.
  2. Je ontvangt een proces-verbaal.
    Bij het proces-verbaal zit een antwoordformulier. Dit vul je best in en stuur je terug naar de vaststellende politiezone. Deze maakt het antwoordformulier, samen met het proces-verbaal, over aan het parket van de procureur des Konings. Daar wordt een minnelijke schikking of een dagvaarding overwogen.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089366800.