Stop het treinverkeer bij een gevaarlijke situatie!