Aantal politiediensten gesloten op vrijdagnamiddag 13 december 2019

Op vrijdag 13 december 2019 vanaf 12 uur zijn onze ondersteunende diensten gesloten. Ook de Dienst vergunningen en de Fietscentrale zijn gesloten.

Het onthaal in het Politiehuis, de Interventiedienst en de Wachtleiding blijven permanent bemand. De wijkkantoren Leuven en Heverlee zijn eveneens geopend.

Voor dringende zaken en aangiftes kan je:

  • 24u/24u terecht op het onthaal van het politiegebouw op de Philipssite
  • 24u/24u terecht via de noodnummers 016 21 06 10 of 101.