Een tweede senioreninspecteur voor politie Leuven

De bevolking vergrijst, ook in Leuven. Om de steeds verder uitbreidende groep van Leuvense senioren nog beter te kunnen helpen met praktische begeleiding en politionele tussenkomsten zet politie Leuven een tweede senioreninspecteur in. Eerste inspecteur Jean-Louis De Graef (56), roepnaam Jean-Lou, vormt sinds 1 maart een duo met senioreninspecteur Patricia Van de Walle.

De senioreninspecteur

In Leuven ben je senior vanaf 67 jaar en het aantal senioren in Leuven bedraagt een kwart van de totale bevolking. In een snel veranderende samenleving, waarin de vergrijzing alsmaar toeneemt, is een degelijk hulpaanbod geen overbodige luxe.

Binnen ‘de doelgroep senioren’ valt er nog een duidelijk onderscheid te maken tussen een groep actieve senioren, die nog geen nood hebben aan politionele ondersteuning, en een tweede groep senioren die omwille van gezondheid, hoge leeftijd, cognitieve problemen of financiële redenen een beetje aan de rand van de samenleving zijn beland. We spreken dan van problemen zoals zichzelf verwaarlozen, vereenzaamd in isolement leven, dementie of zelfs mishandeling. Het gaat hier meestal om alleenstaanden.

Deze probleemsituaties worden regelmatig gemeld door verzorgenden, buren, gemeenschapswachten of collega’s van de politie. Via huisbezoeken tracht de senioreninspecteur eerst zicht te krijgen op de situatie, helpt hij de senior allerhande praktische en administratieve obstakels te overwinnen en vervolgens schakelt hij, indien verdere hulp nodig blijkt, via een zorgoverleg een aantal partners (Centrum Algemeen Welzijn, OCMW, huisarts, mutualiteit, familie, bewindvoerder, thuisverpleging …) in om een sociaal vangnet te bouwen rond de zorgbehoevende. Zo kan de senior nog zo lang mogelijk thuis blijven wonen, mits een goede zorgomkadering. In enkele gevallen rest enkel de mogelijkheid tot opname in een woonzorgcentrum.

Buiten deze maatschappelijke pijler voert de senioreninspecteur ook nog de duidelijk omlijnde politionele tussenkomsten uit zoals burenbemiddeling, hercontactnames na intrafamiliaal geweld, voorstellen aan het parket tot het intrekken van rijbewijzen, vaststellingen van diefstallen in woonzorgcentra…. Daarnaast heeft hij ook een adviserende rol in de seniorenraad van de stad Leuven, geeft hij voordrachten over veiligheid aan seniorenverenigingen en houdt hij maandelijks een aantal vaste contactmomenten in het merendeel van de woonzorgcentra en de zes dienstencentra van Leuven. De senioreninspecteur voedt tenslotte ook de eigen Facebookpagina, waarop elke maand één senior een plaats krijgt, evenals op de website van de politie.

Jean-Lou

Even nader kennis maken

Eerste inspecteur Jean-Lou De Graef (56) woont in Schaffen bij Diest, samen met zijn vrouw. Samen hebben ze twee volwassen kinderen. Hij lacht graag, vertelt gepassioneerd over zijn hobby’s (basketbal en oldtimers) en over zijn werk bij de politie. Jean-Lou komt over van de PZ Limburg Regio Hoofdstad waar hij werkzaam was als wijkinspecteur van Herk-de-Stad. Hij was eveneens scholeninspecteur voor de lagere en middelbare school.

Maar nu ik zelf wat ouder word, maak ik graag de overstap van de scholieren naar de senioren’, grapt Jean-Lou. ‘Ik ben er zeker van dat Patricia en ik heel goed gaan samenwerken en ik kijk ook uit naar de samenwerking met de externe partners. Sowieso vind ik samenwerken erg belangrijk, dat komt zowel het korps als alle Leuvense burgers ten goede. Ik ga dus meer dan mijn best doen voor alle senioren én om een goede collega te zijn.’