Gerichte actie rond zwaar vervoer

Woensdagochtend hield de verkeersdienst van de Leuvense politie in samenwerking met wegeninspecteurs van het AWV, wegcontroleurs van de FOD Mobiliteit en een omgevingsinspecteur van de Vlaamse overheid een gerichte actie rond zwaar vervoer.

In totaal werden er 41 voertuigen gecontroleerd. Hierbij werden inbreuken vastgesteld inzake ladingzekering, overlading, de vrachtbrief, gordeldracht, het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, technische eisen, vervoer gevaarlijke goederen (ADR) en de rij- en rusttijden.

Er werd door alle controle-instanties samen voor 21.426 euro aan processen-verbaal uitgeschreven.