Jonge verkeersovertreders volgen verplicht twee uur les in Leuven

Wat als de Leuvense politie een verkeersovertreding vaststelt van een minderjarige? Lokale Politie Leuven verdeelt de kinderen en jongeren in drie categorieën: jonger dan 12 jaar, tussen 12 en 16 jaar en tussen 16 en 18 jaar. De jongsten komen weg met een vermaning. De jongeren tussen 16 en 18 jaar worden strafrechtelijk als meerderjarig beschouwd en zij krijgen dus net dezelfde boete als een volwassene. De adolescenten tussen 12 en 16 jaar krijgen sinds eind 2007 een zogenaamd jongerenproces-verbaal en worden verplicht om twee uur verkeersles te volgen.

Waarom deze verkeerslessen?

Parket en politie willen de verantwoordelijkheid bij de jongeren leggen in plaats van bij hun ouders.  Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar zijn zij immers financieel verantwoordelijk. Met een boete voor hun kind straf je dus de ouders en niet de jonge overtreder.
De verkeersles is bedoeld als een pedagogische maatregel om de jongeren te sensibiliseren en te motiveren om het verkeersreglement in de toekomst wel te respecteren.

Niet vrijblijvend

Elke jongere die een jongeren-pv kreeg, wordt door onze verkeersdienst uitgenodigd voor een verplichte verkeersles.  Wanneer een jonge overtreder na twee uitnodigingen nog steeds niet komt opdagen, de les ernstig verstoort of niet actief meewerkt, wordt zijn naam aan het parket bezorgd.  Dat kan vervolgens verdere actie ondernemen en de zaak voor de jeugdrechtbank brengen. De jeugdrechter kan dan zowel de jongere als de ouders een (geld)straf opleggen.

Voor welke overtredingen?

De 12- tot 16-jarigen volgen een verkeersles na eender welke verkeersovertreding, maar ze worden vooral betrapt op deze overtredingen:

 • fietsen zonder licht;
 • fietsen in de verboden richting een éénrichtingsstraat;
 • een rood licht negeren als voetganger of fietser;
 • fietsen in een voetgangerszone.
   

Hoe worden de verkeerslessen concreet georganiseerd?

Afhankelijk van het aantal overtreders zijn er om de paar maanden verkeerslessen, steeds op een zaterdag. De lessen vinden plaats in het verkeerspark van het provinciedomein in Kessel-Lo, zowel in de voormiddag als ’s namiddag.
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen verkeerslessen omdat veel jongeren op vakantie zijn. En ook tijdens examenperiodes schorten we de verkeerslessen op .

De les wordt gegeven door een agente van onze verkeerspolitie. Ze duurt twee uur en is opgebouwd rond drie thema’s:

 • Tolerantie in het verkeer
 • Hoffelijkheid in het verkeer
 • Defensief rijgedrag

De les start steeds met een test van 10 vragen over verkeer, vooral toegespitst op fietsers. Deze vragen worden gezamenlijk besproken en verbeterd, waarna er enkele verkeerssituaties aan bod komen. Wat doen de jongeren in deze situatie,hoe zou het moeten en wat zijn de regels?

Er wordt ook aandacht besteed aan het gedrag van de jongeren in het verkeer, waarbij ze zichzelf moeten beoordelen in verschillende verkeerssituaties.
Zo moeten de leerlingen bijvoorbeeld stil staan bij de vraag hoe hoffelijk ze zijn in het verkeer of hoe tolerant ze zijn wanneer ze moeten wachten voor de vuilniswagen.

Reacties

Wat vinden de overtreders zelf van de les?  En hun ouders? 

De jongeren vinden de les vaak niet leuk. De lesgevers zijn streng en de lessen zelfs wat saai.  Dat wordt bewust gedaan, de verkeersles is tenslotte een straf voor een verkeersovertreding.
Slechts 1% van de jonge overtreders moet, nadat ze de verkeersles gevolgd hebben, nog een keer terugkomen na een nieuwe overtreding.  Het lijkt er dus op dat de kinderen zich ervan bewust worden dat hun gedrag niet kan en het dan ook aanpassen.

De ouders zijn dan wel weer erg positief.  ‘Het is heel goed en tof dat dit bestaat, een dergelijke, leerrijke straf’ en ‘Het is erg positief dat de politie onze kinderen schoolt in het verkeer. Jullie zijn immers de professionals’, horen we vaak.

Tot slot enkele cijfers

 • de verkeerslessen zijn gestart in 2007;
 • aantal overtreders laatste 5 jaar: 472;
 • aantal lessen laatste 5 jaar: 19;
 • in 2018 waren er 142 overtreders en 6 lesmomenten;
 • in 2019 moesten al 126 jonge overtreders een verkeersles volgen tijdens 4 lesmomenten.