Leuven Countdown 2019

Op 31 december 2019 tellen heel wat feestvierders af naar het nieuwe jaar op de Countdown 2019 op de Oude Markt in Leuven. Om dit alles veilig te laten verlopen zal er heel wat politie aanwezig zijn, maar er gelden ook een aantal beperkingen tijdens het evenement.

Wat mag niet?

Van maandag 31 december 2019 om 20 uur tot dinsdag 1 januari 2019 om 08 uur:

Aan de tapeilanden op de Oude Markt is het verboden om gedistilleerde dranken en samenstellingen van dranken die gedistilleerde dranken bevatten te verkopen.

Het is verboden om binnen de ring van Leuven (ring inbegrepen):

  • drank in glas te schenken, op te dienen of te verbruiken. Dit verbod geldt niet binnen horecazaken en vergunde terrassen;
  • rond te lopen met glazen recipiënten en recipiënten met daarin gedistilleerde dranken of samenstellingen van dranken die gedistilleerde dranken bevatten;
  • in nachtwinkels gedistilleerde dranken en samenstellingen van dranken die gedistilleerde dranken bevatten te verkopen, te schenken of te laten consumeren;

Het afsteken van vuurwerk, pyrotechnische voorwerpen, rook- en knalbommen en wensballonnen op het openbaar domein is verboden. Hiervan kan slechts afgeweken worden mits voorafgaande toestemming van het college van Burgemeester en Schepenen.

De luifels van alle inrichtingen op de Oude Markt moeten ingetrokken worden. Tevens is het verboden om parasols te plaatsen op de Oude Markt.

Inbreuken hierop kunnen gesanctioneerd worden met GAS-boetes.

Verantwoord schenken en drinken

Iedereen drinkt wel eens een glaasje alcohol. Nochtans zijn er heel wat risico's verbonden aan (overmatig) alcoholgebruik. Het risico op ongevallen, verwondingen en geweld stijgt gevoelig bij drinkers. Feest daarom met volle teugen, maar drink verstandig. Dit wil zeggen met mate, wissel alcohol af met water of een alcoholvrij drankje. Ook een alcoholvrije cocktail is een feestelijk alternatief.

Jongeren zijn een extra kwetsbare groep. Daarom legt de wet duidelijke leeftijdsgrenzen vast voor verkoop en schenken van alcohol aan jongeren. Dit geldt niet alleen op café, maar ook in de supermarkt, (nacht)winkel of drankautomaat. Onder de 16 jaar mag je geen alcohol drinken, onder de 18 jaar geldt er een verbod op sterke drank. Voorbeelden van sterke drank zijn jenever, wodka, whisky, Pisang…, maar ook cocktails en 'alcopops' op basis van gedistilleerde drank (zoals Bacardi Breezer, Smirnoff Ice, …). Tappers mogen een bewijs vragen dat men ouder is dan 16 of 18 jaar wanneer iemand alcohol wil kopen.

Festivalperimeter

De festivalperimeter is Oude Markt - Collegeberg - Krakenstraat - Zeelstraat - Kiekenstraat - Kortestraat - Kroegberg - Drie-Engelenberg - Lavorenberg.

Binnen de festivalperimeter zijn bromfietsen, fietsen (al dan niet bereden), rolschaatsen, skeelers, skateboards en steps verboden. Enkel voertuigen met een geldig doorgangsbewijs mogen binnen de festivalperimeter volgens de modaliteiten van dit bewijs.

Denk aan BOB

Kom je met de wagen naar Leuven, kies dan op voorhand een BOB, want drinken en rijden gaat niet samen.

Je kan ook gebruik maken van de nachtbussen van De Lijn of van een taxi om veilig thuis te geraken.