Nog meer blauw gericht op straat met Fietsteam

Politie Leuven heeft de voorbije jaren uiteenlopende initiatieven genomen om op een adequate manier te kunnen inspelen op veiligheids- en leefbaarheidsproblemen en de impact hiervan op de politiewerking. Eén van de krachtlijnen hierbij is ‘meer blauw gericht op straat’ waarbij gefocust wordt op een intensieve en gerichte inzet op specifieke onveiligheidsfenomenen. Met de opstart van een Fietsteam wil politie Leuven nog meer inzetten op verkeersveiligheid in de binnenstad en de aanpak van overlastgerelateerde fenomenen. Daarnaast speelt politie Leuven ook in op de impact van het verkeerscirculatieplan op de politiewerking en zet ze een stap vooruit richting een ecologische en groene politie.
 

Zichtbaar aanwezig zijn

De medewerkers van het Fietsteam zullen zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn op het terrein. Zo zal je ze vooral treffen in de omgeving van scholen, in de autoluwe zone en het voetgangersgebied en op overlastgevoelige plaatsen. De verhoogde aanwezigheid van politie op het terrein heeft niet alleen een ontradend effect, maar laat ook toe om heel efficiënt en doeltreffend op te treden. 
Fietsteams hebben een hogere zichtbaarheid in het straatbeeld door hun lagere snelheid in vergelijking met politievoertuigen. Ze zijn gemakkelijker aanspreekbaar, er is immers geen ‘stalen barrière’. Tot slot zijn ze veel gemakkelijker en sneller inzetbaar in de autoluwe en autovrije zones waardoor de patrouilles op politievoertuigen meer georiënteerd kunnen worden naar deelgemeentes. 

Het Fietsteam zal permanente aandacht hebben voor verkeersovertredingen en zal daarbij zowel preventief als verbaliserend optreden. De collega’s van het Fietsteam zullen ook weggebruikers wegwijs kunnen maken in de stad. Ze zullen toezien op de vlotheid van het verkeer tijdens spitsmomenten. Ook hebben zij een signaleringsfunctie voor kritieke punten voor fietsers: schade aan het wegdek, ontbrekende verkeersborden,…. Daarnaast zal het Fietsteam oog hebben voor overlastgevoelige plaatsen en bijhorende criminaliteit. Tot slot zullen de leden van het Fietsteam ingezet worden tijdens evenementen zoals bijvoorbeeld carnavalstoeten, wielerwedstrijden en andere sportevenementen.  

Fietsteam

Het Fietsteam bestaat momenteel uit zes inspecteurs en één hoofdinspecteur, maar in de toekomst zal het team nog uitgebreid worden met twee inspecteurs. Om optimaal en veilig te kunnen werken op de fiets volgen de teamleden binnenkort een vijfdaagse opleiding bij Campus Vesta, de provinciale politieschool van Antwerpen . Daarbij zal aandacht gaan naar allerhande fietstechnieken, behendigheidsoefeningen, arrestatietechnieken, EHBO-initiatie, maar ook aan klein onderhoud en herstellingen aan de fiets zal aandacht worden besteed.