Persbericht - vrijdag 14 juni 2024

In dit persbericht besteden we aandacht aan een verkeerscontrole van vrachtwagens.

Persbericht

Tijdens een gecoördineerde actie donderdag, waaraan werd deelgenomen door personeelsleden van de Leuvense verkeerspolitie, de federale wegpolitie, de FOD Mobiliteit, de Arbeidsinspectie, de Vlaamse Belastingsdienst en GOCA, werden 30 vrachtwagens en hun bestuurders uitgebreid gecontroleerd. Daarbij werden een hele reeks inbreuken vastgesteld w.o. het niet respecteren van de verplichte rij- en rusttijden, overladingen van voertuigen, het niet correct afdekken van ladingen,… goed voor een totaal boetebedrag van bijna 24.000 euro. De Vlaamse Belastingsdienst inde daarnaast nog ter plaatse bijna 5.500 euro aan openstaande verkeersbelastingen en niet-betaalde kilometerheffingen. De arbeidsinspectie startte twee dossiers op die te maken hebben met de arbeidsvoorwaarden voor twee chauffeurs. 

Labels