Politie Leuven verwelkomt een tweede ziekenhuisinspecteur

Eerste hoofdinspecteur Bart De Jaeghere (53) is onze nieuwe ziekenhuisinspecteur. Sinds 1 maart is hij de collega van ziekenhuisinspecteur Els Kinon. Omdat de Leuvense ziekenhuizen steeds verder uitbreiden, kwam de ziekenhuisinspecteur handen te kort. Door de komst van de nieuwe collega staat politie Leuven nu nog beter ten dienste van de Leuvense ziekenhuizen, hun patiënten en bezoekers.

De ziekenhuisinspecteur

Het werkterrein van de ziekenhuisinspecteur omvat het Heilig Hartziekenhuis, de campus Sint-Rafaël, de campus Sint-Pieter en het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg. Met dagelijks duizenden patiënten en bezoekers, 1.995 bedden en meer dan 9.600 werknemers is UZ Gasthuisberg één van de grootste ziekenhuizen van het land, een dorp in de stad. Het belang van de site is met de uitbouw van de Health Sciences campus enkel nog toegenomen. Voldoende uitdaging dus.

De ziekenhuisinspecteur is de contactpersoon voor patiënten, bezoekers, verplegend personeel, dokters, directie en veiligheidsmedewerkers. Een goede vertrouwensrelatie tussen de verschillende partners is essentieel. In het UZ Gasthuisberg beschikt de ziekenhuisinspecteur over een eigen kantoortje, dat onder meer voor verhoren of vertrouwelijke gesprekken kan gebruikt worden. Het is belangrijk dat beide ziekenhuisinspecteurs zoveel mogelijk aanwezig zijn in de ziekenhuizen en dat ze aanspreekbaar zijn.

De ziekenhuisinspecteur werkt ook mee aan preventiecampagnes die uitgaan van de ziekenhuizen, bijvoorbeeld om diefstallen uit patiëntenkamers te voorkomen. Ze hangen affiches op, verdelen folders en spreken bezoekers, patiënten en personeelsleden persoonlijk aan om hen attent te maken op risicogedrag. Daarnaast zijn Els en Bart lid van verschillende werkgroepen waar met alle partners heel uiteenlopende thema’s besproken worden zoals verkeer, wegenwerken, veiligheid op en rond de parkings, agressie in ziekenhuizen,….

De ziekenhuisinspecteur moet bovenal diplomatisch te werk gaan; de lijn tussen beroepsgeheim en medisch geheim is immers nog steeds zeer dun. Door de jaren heen werden er duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de informatie-uitwisseling en interne werking. De samenwerking loopt erg vlot.

Bart

Even nader kennismaken

Eerste hoofdinspecteur Bart De Jaeghere (53) woont in Herent. Hij heeft een zoon van 24 jaar, een vriendin en een 12-jarige plusdochter. Hij houdt van koken en staat vaak met plezier in zijn keuken waar hij probeert allerlei lekkers op de borden van zijn gezin te toveren. Hij is een niet spelend lid van basketbalclub Olicsa Antwerpen, waar de dochter basket en hij nagenoeg elk weekend aan de wedstrijdtafel zit. Bart is een muziekliefhebber. ‘Ik pik regelmatig een optreden mee. Ik hou van vele soorten muziek, met een voorkeur voor blues.

Bart begon zijn carrière als onderofficier bij het leger. Hij was militair tot 1990. Daarna werkte hij drie jaar als cartograaf, waarna hij in 1993 de overstap maakte naar de politie. Eerst werkte hij bij de gemeentepolitie Zaventem, vanaf 1996 bij PZ HerKo (Herent-Kortenberg). Hij reed jarenlang interventies, daarna werd hij wijkinspecteur. Vanaf 2005 werd Bart hoofdinspecteur op interventie en vanaf 2014 coördinator Jeugd & Gezin en slachtofferbejegening. Hij was ook contactpersoon voor de jeugdinstellingen, de psychiatrische instelling en de scholen, referentieambtenaar voor intrafamiliaal geweld (IFG) en haat- en discriminatiemisdrijven en hij deed de opvolging van de verdwijningen.

Ik was een beetje uitgekeken op de vaak onoplosbare problemen en op zoek naar een nieuwe uitdaging’, aldus Bart. ‘Wat mij vooral aantrekt in de job van ziekenhuisinspecteur zijn de zeer verscheiden sociale contacten en omdat je wordt uitgedaagd om niet altijd samenvallende belangen van alle betrokkenen zo goed mogelijk te verenigen. Ik hoop in de toekomst, samen met mijn collega Els, op zo veel mogelijk vlakken een blijvende samenwerking te kunnen uittekenen tussen de verschillende partners, met name de collega’s, de ziekenhuizen en hun medewerkers en de patiënten, met respect voor ieders beperkingen en eigenheid.