Samen voor veilig en hoffelijk verkeer

In  2018 daalde het aantal verkeersongevallen met 3,5 %. Traditioneel zien we elk jaar echter een stijging van het aantal verkeersongevallen in september en oktober, niet toevallig de start van het school- en academiejaar, het moment waarop grote groepen van weggebruikers zich weer in het verkeer begeven. De Leuvense politie wil deze stijgende trend ook dit jaar doorbreken, enerzijds door de komende maanden weggebruikers te sensibiliseren van het belang van de kennis van de verkeersregels en anderzijds door intensief te controleren op het naleven ervan. Daarnaast vragen wij aan alle weggebruikers om hoffelijk te zijn en oog te hebben voor elkaar. Zo werken we samen aan een verkeersveilig Leuven.

Verantwoordelijkheid van iedereen

Verkeer en verkeersveiligheid zijn thema's die de bewoners, bezoekers en studenten van Leuven erg bezighouden. Dit blijkt niet alleen uit de resultaten van de twee meest recente buurtbevragingen, maar ook uit de vele reacties die we ontvangen via sociale media en e-mail.

Verkeer is daarom niet toevallig een van de prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan, zeg maar het beleidsplan, van de Leuvense politie. Door onder andere het geven van verkeerslessen, het voeren van preventieve campagnes en repressieve controles, proberen we de ongevallencijfers te doen dalen en het verkeersveiligheidsgevoel te doen toenemen. Ook de stad Leuven en de preventiedienst investeren voortdurend in een verkeersveilig Leuven, onder andere door infrastructurele aanpassingen (bv. invoeren van zone 30, de aanleg van fietsstraten en fietssuggestiestroken, ...) en sensibilisering (bv. fietsexamen voor zesdejaars).

Verkeersveiligheid is echter ook de verantwoordelijkheid van elke weggebruiker. Al te vaak bekijken we de verkeerssituaties immers vanuit onze eigen bril 'als fietser, als voetganger, als automobilist, …' en zijn we weinig verdraagzaam voor de andere types weggebruikers. Nochtans zou Leuven een stuk verkeersveiliger kunnen worden als niet alleen iedereen de verkeersregels naleeft, maar ook als iedere weggebruiker inspanningen doet om hoffelijk te zijn in het verkeer.

Test je verkeerskennis

Het naleven van de verkeersregels vereist een goede kennis ervan. Je kan je verkeerskennis testen via onze online verkeersquiz. Na het invullen van de quiz krijg je onmiddellijk je resultaat. Twijfel je nog over bepaalde verkeersregels, bekijk dan eerst de fiches waarin we enkele regels opsommen.

Verkeerscontroles

De Leuvense politie controleert dagelijks automobilisten op gsm-gebruik, gordeldracht, alcohol en drugs in het verkeer, parkeerinbreuken en andere overtredingen. Daarenboven doet de Dienst Verkeer ook op regelmatige basis controle op zwaar vervoer: rij- en rusttijden, technische eisen, ladingzekering, zakenvervoer,. Ook bromfietscontroles staan geregeld op de planning.