Zonaal veiligheidsplan 2020-2025

Het zonaal veiligheidsplan is een plan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale veiligheidsraad.

ZVP

Wat is een zonaal veiligheidsplan?

Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) is het bedrijfsplan van de Lokale Politie Leuven. Het gaat niet enkel over onze prioriteiten voor de komende jaren en de initiatieven die we daarvoor nemen, maar ook heel onze dagelijkse werking zit erin vervat.

In het zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025 staan de krijtlijnen van onze werking voor de komende jaren uitgeschreven. Het richt zich in de eerste plaats op de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Door ons optimaal te organiseren (= optimale bedrijfsvoering) willen wij dit samen met de andere betrokkenen - overheden en burgers - verwezenlijken.

We bepalen in het zonaal veiligheidsplan daarenboven een aantal prioriteiten. Dit zijn thema’s die extra aandacht krijgen (hetzij permanent, hetzij tijdelijk), boven op de reguliere opdrachten.

 

Prioriteiten ‘Veiligheid en leefbaarheid’

 • Inbraak;
 • Drugs;
 • Intrafamiliaal geweld;
 • Verkeersleefbaarheid;
 • Fietsdiefstal;
 • Uitgaansgerelateerd geweld en overlast;
 • Cybercrime.

Prioriteiten ‘Optimale bedrijfsvoering’

 • Aantrekken, binden en boeien van medewerkers;
 • Op weg naar een informatie-intelligente(re) organisatie;
 • Een dynamisch organisatiemodel: van hiërarchie naar netwerk en zelfsturing;
 • Versterking en uitbouw van synergieën met (politie)partners in het gerechtelijk arrondissement Leuven.