Verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren

De stad, de politie en de Preventiedienst van stad Leuven proberen met een waaier aan maatregelen ouders en leerlingen aan te moedigen om te voet of met de fiets naar school te gaan. En natuurlijk willen we allemaal dat dit in optimale - veilige - omstandigheden gebeurt. Verkeersopvoeding krijgt daarom heel wat aandacht.

Verkeersles

Verkeerspark provinciedomein

Zowel in het verkeerspark in het provinciedomein als in het mobiele verkeerspark leren kinderen - bijna echt - hoe het er in het verkeer aan toe gaat. Na een lesje theorie over de verkeersregels, krijgen de kinderen praktijkoefening waarbij ze zelf het parcours op mogen met een fiets of gocart. In dit parcours worden de kinderen geconfronteerd met allerhande verkeerssituaties zoals een spoorwegovergang, een rond punt en verkeerslichten.

In de paasvakantie en de grote vakantie geven de politie-inspecteurs in het verkeerspark er speciale lesjes.

Permanent bewegwijzerd parcours voor fietsexamen in Leuven

Je zag ze vast al in het straatbeeld van de Leuvense binnenstad: de groene en oranje wegwijzers 'fietsexamen'. Leuven bewegwijzert daarmee educatieve fietsroutes voor het fietsexamen van opgroeiende, zelfstandige, jonge fietsers op het einde van hun lager onderwijs. De scholen krijgen zo een kant-en-klaar parcours in de binnenstad.

Naast de praktische ondersteuning voor de fietsexamens van de scholen zijn de routes bruikbaar om een correct en veilig fietsgedrag in de praktijk aan te leren. Omdat de fietsroutes permanent staan aangeduid, kunnen ook ouders er hun kinderen leren fietsen in het echte alledaagse verkeer. Ze gaan aan de slag wanneer ze willen: tijdens de schooluren, maar ook erna, tijdens weekends en vakantie, op eigen tempo en (bij voorkeur) meermaals per jaar. Zo leren kinderen op eigen houtje de woon-school-verplaatsing doen. Hiermee bereiden ze de overstap van voetganger in het lager onderwijs naar zelfstandige fietser in het 1ste jaar middelbaar beter voor. De praktijk leert immers dat dit de leeftijd is waarop de jongeren zich zelfstandig met de fiets gaan verplaatsen.

Groene en oranje bordjes loodsen de fietsers door de stad langs 2 verschillende routes van ongeveer 3,5 km. Ze omvatten een groot gebied van het Leuvense centrum zodat ze bruikbaar zijn voor elke school van het centrum. Ook de scholen van buiten het centrum hebben de mogelijkheid om deze parcours in hun programma op te nemen.

Beide routes vertrekken en eindigen aan het informatiebord aan de gevel van het stadhuis in de Naamsestraat. Maar fietsers kunnen gelijk waar onderweg op de route aansluiten.Na het succes in van de oranje en groene routes in het stadscentrum kregen ook de deelgemeenten intussen hun permanente routes 'fietsexamen': de blauwe route in Wilsele / Wijgmaal, de rode route in Heverlee en de gele route in Kessel-Lo.

BOBBI-campagne

Met de BOBBI-campagne (Bewust Op de Baan Beweeg Ik) stimuleert de Preventiedienst kinderen van jongs af om actief deel te nemen aan het verkeer en hun kennis en vaardigheden in het verkeer te vergroten. In het kader van deze campagne zet de Preventiedienst samen met de lagere scholen elk jaar een autoarme tweeweekse op poten. Ze organiseren dan in de scholen allerlei acties zoals fietscontroles, , verkeerswandelingen, ritjes op het mobiel verkeerspark, lesjes over de gevaren van de dodehoek, fietsvaardigheidsoefeningen, , …

De folder Veilig naar school geeft ouders wat extra tips.

Samenwerking met middelbare scholen

Voor het middelbaar onderwijs startte de Preventiedienst een overleg Verkeers- en Mobiliteitseducatie op waarbij ze regelmatig andere partners betrekken, zoals VSV, De Lijn, … Thema's die er aan bod kwamen zijn o.a. zone 30, busverkeer, digitale schoolbereikbaarheidskaart, … .

Middelbare scholen kunnen daarnaast een beroep doen op de Preventiedienst voor:

 • informatie over educatief materiaal rond verkeer bv. folder over gedrag in een zone 30 voor de eerste graad
 • een aanvraag voor gratis fietscontroles of graveeracties
 • vragen te stellen over verkeer
 • mogelijke projecten voor te stellen
 • de Mobibus: twee weken per jaar reserveren we de Mobibus van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) voor de Leuvense vierdejaars. De leerlingen doorlopen in en rond de bus vijf modules met elk een thema: dode hoek, duurzame mobiliteit, zichtbaarheid, fiets en bromfiets. Een lesgever van de VSV begeleidt hen tijdens deze interactieve ontdekkingstocht met onder meer opdrachten, quizzen, bordspelen en filmfragmenten. Meer info: www.mobibus.be.

Graag gezien in het verkeer

Leuven ziet je graag in het verkeer en dit zowel letterlijk als figuurlijk. We zien je graag te voet, of rijdend op de fiets. Beter dan passief op de achterbank, kan je niet vroeg genoeg beginnen om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Kinderen leren zo van jongsafaan hoe het er in het verkeer aan toe gaat. Ze leren waar ze allemaal moeten op letten, ze oefenen hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen. Eerst nog samen met een volwassene, en langzaamaan steeds zelfstandiger. Als ze veel oefenen, hebben ze de nodige kennis om zich bij de overstap naar het middelbaar zelfstandig en op een veilige manier te verplaatsen. Maar we zien je ook graag letterlijk goed zichtbaar in het verkeer. Hieronder vind je enkele tips.

Voetganger

Overdag: Draag felle kleuren. Zeker een jas in heldere kleuren maakt je overdag meer zichtbaar.

Bij donker weer of 's nachts:

 • Draag lichtgekleurde kledij. Hiermee val je beter op in het donker.
 • Draag kledij waarin reflecterende elementen zijn ingewerkt.
 • Draag extra reflecterende accessoires.

Rolschaatser en stepper

Als je rolschaatst of stept ben je ook een verkeersdeelnemer en gelden dezelfde tips als voor de voetganger.

Moet je bij slecht weer of duisternis de baan op, dan moet je:

 • Op het fietspad een wit licht vooraan en een rood licht achteraan hebben.
 • Op de rijbaan naast het wit en rood licht ook nog een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen.

Fietser

Voor fietsers geven we dezelfde kledijtips:

 • heldere kleuren
 • bovenkledij met reflectoren
 • extra reflecterend materiaal

Zodra het schemert moet je een wit voor- en een rood achterlicht laten branden. Je kan hiervoor ook losse lichtjes bevestigen op je fiets of jas.

Daarnaast is ook volgende uitrusting verplicht:

 • een witte reflector vooraan
 • een rode reflector achteraan
 • gele of oranje reflectoren op de pedalen
 • dubbelzijdige oranje of gele reflectoren op de spaken en/of een witte reflecterende strook aan weerzijden van elke band.

Let op: deze uitrusting doet je pas opvallen wanneer je licht effectief brandt en je reflectoren niet onder een laag vuil zitten.

Er bestaan verschillende soorten reflecterend materiaal. Zo weerkaatsen gekleurde reflectoren minder. Reflectoren zonder gekleurde filmlaag zijn de zilvergrijze reflectoren. Materiaal dat als beveiligingsmiddel verkocht wordt, moet voldoen aan een norm. Wanneer je de letters "CE" terugvindt, ben je zeker dat je goed reflecterend materiaal in handen hebt. Soms staan de volledige kentekens vermeld: EN 1150, EN 13356, EN 471. Bij kledij waar reflecterende stroken in verwerkt zijn, zul je waarschijnlijk dit kenteken niet terugvinden. Maar denk eraan: goed reflecterend materiaal is nu eenmaal vrij duur.

Meer info in de brochure Val veilig op.

Het jongeren proces-verbaal, jongeren verantwoordelijk maken voor eigen overtreding

Jonge verkeersovertreders tussen 12 en 16 jaar oud die betrapt worden op een verkeersovertreding, krijgen een jongeren proces-verbaal en worden uitgenodigd om deel te nemen aan een verkeersvormingsklas. De jonge overtreders moeten zelf een prestatie leveren én aantonen dat zij hun lesje geleerd hebben. In dat geval komt de geldboete te vervallen. Hiermee wil de politie de verantwoordelijkheid bij de jonge overtreders zelf leggen.

In de praktijk werkt dit als volgt. De 12 tot 16 jarigen die betrapt worden op een verkeersinbreuk krijgen een jongeren P.V. dat naar de ouders wordt gestuurd. In dat P.V. staat te lezen dat zoon of dochter een verkeersovertreding beging. Hij of zij zal later worden uitgenodigd voor het volgen van een verkeersvormingsklas. Deze les, die ruim 2 uur duurt en gegeven wordt op een woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag, gaat door in het verkeerspark in het provinciaal domein op het ogenblik dat er voldoende jongeren zijn om een klas te vormen. De les wordt gegeven door een agente en inspecteur van de verkeerspolitie.

Ouders zien er best strikt op toe dat hun zoon of dochter die werd uitgenodigd voor een verkeersklasje, ook effectief de les bijwoont. De identiteit van alle aanwezigen wordt immers netjes genoteerd. Wie zijn kat stuurt krijgt een herinneringsbrief in de bus met een uitnodiging voor de volgende verkeersles.

Wie naar de les komt moet bovendien de nodige ernst en aandacht aan de dag leggen. Goed opletten is de boodschap, want aan het einde van de les wordt een test afgenomen. De namen van de jonge overtreders die niet in de les kwamen opdagen, die de les ernstig verstoorden of duidelijk desinteresse toonden of die niet slaagden voor de eindtest, worden samen met het P.V. van overtreding bezorgd aan het parket. Het parket zal dan verdere actie ondernemen en kan het P.V. aanhangig maken bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan dan zowel de jonge overtreder als de ouders een straf opleggen. Het is echter geenszins de bedoeling dat het zover komt, maar dat ouders én jongeren voldoende verantwoordelijksbesef aan de dag leggen en mee in het sensibiliserings- en opvoedingsproject stappen.

Interessante websites

 • www.kijkuitopdefiets.be wil jonge fietsers wijzen op de risico's in het verkeer
 • Kinderen die al spelend meer over verkeer willen leren kunnen terecht op de site 'welkom in verkeersland'.
 • Wie educatief materiaal of informatieve folders over verkeer zoekt kan al heel wat vinden op de webshop van VIAS. Veel folders kunnen daar gratis besteld of gedownload worden.
 • www.wegcode.be over het verkeersreglement