Buurtfeest 't Pleintje Feest

26.08.2018

Naar aanleiding van een buurtfeest 't Pleintje Feest te Leuven op zondag 26 augustus 2018 van 08.00 uur tot 24.00 uur de hiernavolgende verkeersmaatregelen te nemen:

  1. alle verkeer en parkeren wordt  verboden:
  • in de Frans Nensstraat, gedeelte tussen de Hendrik Consciencestraat en de Weldadigheidsstraat;
  • in de Constantin Meunierstraat, gedeelte tussen het Hoornplein en de Frans Vermeylenstraat.

Straten

  • Grondgebied van Politie Leuven