Je wil een activiteit (fuif, cantus, feest) organiseren?

Het politiereglement van de stad Leuven bepaalt dat alle fuiven, td's, optredens, cantussen, feesten en andere gelijkaardige activiteiten in een horecazaak, waarbij geluid wordt geproduceerd, al dan niet elektronisch versterkt, of waarbij mogelijks een verstoring van de openbare orde, rust of veiligheid mag worden verwacht, 14 dagen voor de voorziene aanvang ervan, gemeld moeten worden aan de politie.

De melding moet alle gegevens van de organisator vermelden: identiteit, adres, geboortedatum, telefoonnummer. 

Door de melding te doen, voldoe je aan de meldingsplicht zoals voorgeschreven in het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven. Je ontvangt nadien geen e-mail meer ter bevestiging.

Activiteiten die georganiseerd worden door studenten (verbonden aan de Leuvense hogeronderwijsinstellingen) dienen gemeld te worden in de activiteitenkalender van LOKO.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Leuven via het contactformulier of telefonisch via 016 210 611.