Vergunning voor tijdelijke inname openbaar domein voor werken

Online aanvragen

Inname openbaar domein?

Wil je werken uitvoeren of verbouwen én je maakt hierbij gebruik van een deel van het openbare domein om:

 • een container, hoogtewerker, torenkraan, stelling of verhuiswagen te plaatsen;
 • meubels te laten leveren;
 • bouwmaterialen te stockeren;

dan heb je steeds een schriftelijke toelating inname openbaar domein nodig. 

Aanvragen

Wie moet de aanvraag indienen?

Iedereen kan een aanvraag indienen. Zowel de aannemer, als de bouwheer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de inname openbaar domein. Als aannemer vraag je dus best vooraf bij de bouwheer na of hij een toelating inname openbaar domein heeft aangevraagd.

Wanneer?

Hoelang op voorhand moet je je aanvraag indienen? Dat hangt af van de aard van de inname:

 • minstens 4 werkdagen (dag van de aanvraag en uitvoering zijn niet inbegrepen) voor een inname die geen verkeershinder veroorzaakt en waarbij:
  • het verkeer ter hoogte van de inname te allen tijde kan voorbijrijden;
  • de breedte van de inname niet breder is dan de breedte van een parkeerplaats;
    
 • minstens 10 werkdagen (dag van de aanvraag en uitvoering zijn niet inbegrepen) voor een inname wel verkeershinder veroorzaakt en waarbij:
  • een straat moet afgesloten worden voor een bepaalde categorie van weggebruikers;
  • een eenrichtingsverkeer moet ingesteld of een rijrichting moet omgedraaid worden;
  • een omleiding voorzien moet worden.

Hoe kan je de inname aanvragen?

Je vult het online aanvraagformulier in. 

! Wanneer je éénmalig of voor een korte periode een inname openbaar domein op een gewestweg aanvraagt, moet je eerst een advies vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer.
Vragen over adviezen en vergunningen stel je via het webportaal (aanvragen per e-mail worden niet meer behandeld).

Ga naar het aanvraagformulier

Heb je advies nodig over de werken of vragen bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kan je mailen naar ons e-mailadres pz.leuven.vergunningen@police.belgium.eu. We helpen je graag verder.

Hieronder vind je meer informatie over de vergunning:

Hoogdringend

Is je aanvraag hoogdringend omdat:

 • de openbare veiligheid in het gedrang komt;
 • bepaalde juridische procedures dit vereisen;
 • je een bevel politie hebt ontvangen;
 • je getroffen werd door overmacht, waarbij uitstel van de herstellingen/werken bijkomende schade teweegbrengt.
  • een scheur in je gevel;
  • je schouw dreigt naar beneden te vallen;
  • ...

(! Voor een vergetelheid of een planningsprobleem kan je geen hoogdringendheid inroepen.)

Dan vraag je de regularisatieprocedure aan via de applicatie. De hoogdringendheid moet duidelijk in de detailrubriek omschreven zijn, gestaafd met foto’s en/of documenten. De medewerker van de Cel Vergunningen behandelt deze aanvraag met voorrang en neemt zelf contact op met de aanvrager .

De hoogdringende aanvraag is vrijgesteld van de bijkomende administratieve kosten.

Regularisatie

De regularisatieaanvraag is een aanvraag inname openbaar domein waarbij:

 • de aanvraag wordt ingediend binnen een termijn korter dan de vooropgestelde 4 werkdagen.
  De aanvrager betaalt in dit geval:
  • de retributie voor de inname van het openbaar domein;
  • bijkomende administratieve kosten (€ 250), zoals bepaald in het retributiereglement.
    
 • de werken reeds gestart of afgewerkt werden zonder dat hiervoor een vergunning werd aangevraagd en/of afgeleverd.
  De aanvrager betaalt in dit geval:
  • de retributie voor de inname van het openbaar domein;
  • bijkomende administratieve kosten (€ 250), zoals bepaald in het retributiereglement.
  • Daarenboven wordt een proces-verbaal opgesteld wegens niet naleven van dit reglement.

 

Prijslijst

! Aan alles hangt een prijskaartje!

De vergunning zelf is gratis, maar aan alles wat op het openbaar domein gebeurt, zoals:

 • borden laten plaatsen;
 • een voertuig parkeren;
 • een container plaatsen;
 • ...

kunnen bijkomende kosten verbonden zijn.

Betaling?

 • Bij de online aanvraag:
  • na goedkeuring van je aanvraag ontvang je in je mailbox een link naar je online betaling.  ! Deze link is maar beperkt geldig in tijd. 
  • na de online betaling krijg je de toelating inname openbaar domein, tijdelijke parkeervergunning en betalingsbewijs in je mailbox.
    
 • Problemen bij de betaling:
  Bij online betalingsproblemen, probeer je best even later opnieuw. Lukt de betaling ook dan niet, neem dan contact op met de Cel Vergunningen, die samen met jou naar een oplossing zal zoeken.

 

Wettelijke basis

 

Beroepsmogelijkheid

Tegen de opgelegde belasting kan bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven:

 • Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd;
 • De indiening dient binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de betaling te gebeuren;
 • De belastingplichtige die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via Niet dringend, wel politie nodig? 016 210 610 Informatieve vraag? 016 210 611.